Cereno Scientific beviljas bidrag för utvecklingen av CS1

Cereno Scientific (Aktietorget: “CRNO B”) meddelar att bolaget har blivit beviljat ett bidrag på 700 000 kronor av VINNOVA, Sveriges innovationsmyndighet, inom utlysningen ”Swelife och MedTech4Health – Projekt för bättre hälsa.” 

Cereno Scientific driver utvecklingen av en bättre behandling för skydd mot blodpropp – den globalt dominerande dödsorsaken. Företagets läkemedelskandidat, CS1, utvecklas för preventiv behandling av personer som riskerar att få blodproppar. Det nya läkemedlet förväntas ge effektiv behandling samt lägre risk för allvarliga blödningsbiverkningar än dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel.

Cereno Scientific ansökte om bidrag inom utlysningen ”Projekt för bättre hälsa” för att genomföra delar av sitt utvecklingsarbete i samarbete med partners. Totalt ansökte 144 projekt och bidragsgivarna har valt att bevilja 23 mkr till 28 projekt, varav 11 är hemmahörande i Västra Götalandsregionen. I sin tur har Västra Götalandsregionen också informerat om att de avser att stötta ett flertal av projekten. Cereno Scientific inväntar deras formella beslut.

 Kandidaterna har hög potential och vi vill göra allt vi kan för att maximera deras möjligheter att nå marknaden, säger Anna Ridderstad Wollberg, Swelifes projektledare för utlysningen.

Cereno Scientifics VD Sten R Sörensen kommenterar:

Vi är väldigt glada att VINNOVAs och Swelifes experter ser samma innovationspotential i CS1 som vi gör och att de stöttar oss finansiellt i denna utveckling. Tillsammans med de positiva framsteg för Cereno Scientific’s formuleringsarbete med CS1, som publicerats tidigare, hjälper detta bidrag oss att öka våra egna resurser för en klinisk studie med CS1 i år.

Positiva framsteg som publicerats nyligen:


För ytterligare information om Cereno Scientific, vänligen kontakta:

Sten R Sörensen, VD
Telefon: +46 733 74 03 74
E-post: sten.sorensen@cerenoscientific.com


Om Cereno Scientific AB
Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen.

Cereno Scientific utvecklar ett nytt förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism och som ska användas vid behandling av trombosrelaterade kardiovaskulära sjukdomar på den globala marknaden.

Med nuvarande behandling föreligger stor risk för allvarliga blödningskomplikationer vilket leder till bristande effekt och medför stor risk att drabbas av nya blodproppar.

CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga blödningsbiverkningar än dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel. CS1, som är en reformulering av en känd substans, bedöms ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt läkemedel.

Bolagets utvecklingsprogram är baserat på många års forskning och bevis för effekt finns i experimentella studier i djur, i tidiga humanstudier och i epidemio-logiska studier.

CS1 har en unik verkningsmekanism, ett möjligt brett indikationsfönster till stora blodproppsrelaterade folksjukdomar och därmed en stor marknadspotential.

Bolaget har huvudkontor i Göteborg, bedriver laboratorie- och utvecklingsverksamhet i AstraZenecas BioVentureHub och utvecklas med stöd av GU Ventures.

Taggar:

Prenumerera

Citat

– Kandidaterna har hög potential och vi vill göra allt vi kan för att maximera deras möjligheter att nå marknaden.
Anna Ridderstad Wollberg, Swelifes projektledare för utlysningen
Vi är väldigt glada att VINNOVAs och Swelifes experter ser samma innovationspotential i CS1 som vi gör och att de stöttar oss finansiellt i denna utveckling. Tillsammans med de positiva framsteg för Cereno Scientific’s formuleringsarbete med CS1, som publicerats tidigare, hjälper detta bidrag oss att öka våra egna resurser för en klinisk studie med CS1 i år.
Cereno Scientifics VD Sten R Sörensen