Cereno Scientific stärker patentskydd för Fas 2-kandidaten CS1 i två patentfamiljer

Report this content

Cereno Scientific meddelade idag att patentskyddet för läkemedelskandidaten CS1 har expanderats i två olika patentfamiljer. Patentet som beviljats i Kanada tillhör bolagets första patentfamilj medan patentet beviljat i Ryssland tillhör bolagets andra patentfamilj. Det är Cerenos kontinuerliga arbete med att säkra patentskydd för sina tillgångar för att stärka den kommersiella positioneringen som ligger bakom expansionen.

“En viktig del av vår strategi för att optimalt positionera Cereno för kommersiell framgång är att kontinuerligt arbeta för att stärka vårt patentskydd kring våra läkemedelskandidater och vår teknologi”, säger Sten R. Sörensen, VD på Cereno Scientific.

Jonas Faijerson Säljö, Chief Intellectual Property Officer på Cereno Scientific, säger: ”Att säkra patentskydd kan vara avgörande inom läkemedelsutveckling, och därför utvärderas vår strategi och aktiviteter löpande efterhand som vi avancerar i vår kliniska utveckling”.

I Kanada så tillhör de beviljade patentet Cerenos första patentfamilj och har titeln ’Compounds and methods for improving impaired endogenous fibrinolysis using histone deacetylase inhibitors´. Patentnumret är CA2866333. Detta patent kommer att gälla till 2032 med möjlighet till förlängning om ytterligare maximalt två år i enlighet med Kanadensiska regelverket.

Patentet beviljat för den ryska marknaden är del av Cerenos andra patentfamilj som är kopplad till läkemedelskandidaten CS1. Patentet har titeln ‘Valproic acid for the treatment or prevention of pathological conditions associated with excess fibrin deposition and/or thrombus formation’, med patentnummer RU2732761. Det ryska patentet kommer vara giltigt till 2035 med möjlighet till förlängning om ytterligare totalt fem år.

 

För mer information, kontakta:
Daniel Brodén, CFO
Tel: +46 768 66 77 87
E-mail: info@cerenoscientific.com
www.cerenoscientific.se

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific är ett ledande biotechbolag inom kardiovaskulär epigenetisk modulering. Den längframskridna läkemedelskandidaten, CS1, är en Fas II-kandidat under utveckling för behandling av sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH) och trombosindikationer. CS1 är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) som verkar som en epigenetisk modulator med anti-trombotiska, anti-inflammatoriska, anti-fibrotiska och tryckreducerande egenskaper, alla relevant för PAH. CS1s epigenetiska mekanism uttrycks genom histondeacetylas (HDAC) hämning, ett helt nytt behandlingssätt för kardiovaskulära sjukdomar. Ett kliniskt fas II-studieprogram för CS1 i PAH förväntas att initieras under mitten på 2021 under den US FDA beviljade särläkemedelsstatusen (ODD). Dessutom har Cereno ett prekliniskt utvecklingsprogram av HDAC-hämmare som är inriktat mot att behandling av kardiovaskulära sjukdomar. Bolaget är beläget i AstraZenecas BioVenture Hub i Sverige och har kontor i Kendall Square i Boston, Massachusetts, USA. Cereno är noterat på den Svenska Spotlight Stock Market (CRNO B). Mer information på www.cerenoscientific.se.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

En viktig del av vår strategi för att optimalt positionera Cereno för kommersiell framgång är att kontinuerligt arbeta för att stärka vårt patentskydd kring våra läkemedelskandidater och vår teknologi.
Sten R. Sörensen, VD på Cereno Scientific
Att säkra patentskydd kan vara avgörande inom läkemedelsutveckling, och därför utvärderas vår strategi och aktiviteter löpande efterhand som vi avancerar i vår kliniska utveckling.
Jonas Faijerson Säljö, Chief Intellectual Property Officer på Cereno Scientific