Cereno Scientific breddar sin pipeline – tecknar avtal om förvärv av substans i preklinisk fas

Cereno Scientific meddelar idag att bolaget tecknat ett avtal med Emeriti Bio AB avseende förvärv av substansen EB014. Substansen har innovativa egenskaper och kommer att bredda Cereno Scientifics portfölj inom kardiovaskulära sjukdomar.

– Efter de positiva resultat vi erhållit från den första kliniska studien med CS1 och en kommande planerad fas II-studie, är det rätt läge att bredda vår verksamhet. Förvärvet innebär att vi nu har en portfölj av läkemedelskandidater med potential för fler indikationer inom kardiovaskulära sjukdomar, säger Cereno Scientifics VD Sten R. Sörensen.

Cereno Scientific utvecklar en förbättrad behandling för skydd mot blodpropp (trombos) – den globalt dominerande dödsorsaken. Företagets läkemedelskandidat, CS1, utvecklas för preventiv behandling av trombosrelaterad sjukdom. I syfte att bredda verksamheten har bolaget nu förvärvat EB014, en lovande och innovativ substans i preklinisk fas.

Avtalet med Emeriti Bio innebär att Cereno Scientific övertar alla rättigheter knuten till substansen och relaterad substansfamilj. Det fortsatta utvecklingsarbetet kommer att ske som ett samarbete mellan bolagen.

Om Emeriti Bio AB
Emeriti Bio AB är ett kombinerat CRO- och biotechbolag med fokus på att ta upptäckter genom patentering, preklinisk och tidig klinisk forskning i nära samarbeten med partners. Bolaget grundades 2015 av fem tidigare forskare från AstraZeneca som har haft stor betydelse för forskningen bakom flertalet läkemedel som nått stora genombrott, bland annat Losec och Plendil. Emeriti Bio AB bedriver sin utvecklingsverksamhet i AstraZenecas BioVenturehub.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sten R. Sörensen, VD

Tel: +46 733 74 03 74
Epost: sten.sorensen@cerenoscientific.com
www.cerenoscientific.se

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific utvecklar ett nytt förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism. Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen. Med nuvarande behandling föreligger stor risk för allvarliga blödningskomplikationer och på grund av låga dosnivåer resulterande i bristande effekt med stor risk att drabbas av nya blodproppar. Bolagets läkemedelskandidat CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga blödningsbiverkningar än dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel. CS1, som är en innovativ controlled release formulering av en känd substans, bedöms ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt läkemedel. Bolaget har huvudkontor i Göteborg, bedriver utvecklingsverksamhet i AstraZenecas BioVentureHub och utvecklas med stöd av GU Ventures. Cereno Scientifics B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan juni 2016, kortnamn: CRNO B, ISIN: SE0008241558.

Denna information är sådan information som Cereno Scientific AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars 2019.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar