Cereno Scientific förbereder inlämning av ansökan om start av fas II-studie

Cereno Scientific förbereder att inom kort lämna in ansökan om klinisk prövning avseende bolagets fas II-studie med läkemedelskandidaten CS1. Det innebär att ansökan kommer att lämnas in tidigare än under tredje kvartalet 2019, som tidigare kommunicerats. Bolaget avser därmed kunna inleda studien under första halvåret 2020, förutsatt de berörda myndigheternas och etikkommitténs godkännande samt att tillräckligt studiematerial producerats.

– Cereno Scientific har tillsammans med samarbetspartnern Galenica och CRO-bolaget OCT Group arbetat hårt de senaste månaderna på denna ansökan och vi är glada att kunna lämna in den tidigare än planerat. Vi ser fram emot att gå vidare med nästa studie för vår läkemedelskandidat CS1, som i tidigare prekliniska och kliniska studier visat positiva resultat, säger Cereno Scientifics vd Sten R. Sörensen.

Fas II-studien kommer att genomföras på cirka 30 kliniker i Ryssland och Bulgarien tillsammans med det ryska CRO-bolaget OCT Group och utföras på patienter som genomgår ortopedkirurgi. Cereno Scientifics läkemedelskandidat CS1 har potential att omdefiniera det trombosförebyggande fältet genom att stärka kroppens egen propplösningsmekanism istället för att hämma blodets koagulationsförmåga. Risken för blodpropp ökar i samband med operation och målet med studien är att visa effekten av läkemedelskandidaten CS1, som prevention av trombosbildning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sten R. Sörensen, VD

Tel: +46 733 74 03 74
Epost: sten.sorensen@cerenoscientific.com
www.cerenoscientific.se

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific utvecklar förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism. Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen. Med nuvarande behandling föreligger stor risk för allvarliga blödningskomplikationer och på grund av låga dosnivåer resulterande i bristande effekt med stor risk att drabbas av nya blodproppar. Bolagets läkemedelskandidat CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga blödningsbiverkningar än dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel. CS1, som är en innovativ controlled release formulering av en känd substans, bedöms ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt läkemedel. Parallellt med utvecklingen av CS1 utvecklar Cereno Scientific CS014, en substans i preklinisk fas med lovande och innovativa egenskaper inom kardiovaskulära sjukdomar. Bolaget har huvudkontor i Göteborg, bedriver utvecklingsverksamhet i AstraZenecas BioVentureHub och utvecklas med stöd av GU Ventures
. Cereno Scientifics B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan juni 2016, kortnamn: CRNO B, ISIN: SE0008241558.

Prenumerera

Dokument & länkar