Cereno Scientific förstärker sin kliniska expertis – inrättar vetenskapligt råd

Report this content

Cereno Scientific tillkännager idag inrättandet av ett så kallat Scientific Advisory Board. Syftet är att förstärka kunskapsöverföringen från akademisk forskning till näringslivet. Dr Bertram Pitt, professor vid University of Michigan School of Medicine, med lång erfarenhet och stort anseende inom fältet för kardiovaskulära sjukdomar har tackat ja till att bli ordförande för rådet.

– Genom att inrätta ett Scientific Advisory Board förstärker vi bolagets kompetens och kliniska expertis, vilket är viktigt för att kvalitetssäkra vår kliniska utveckling av läkemedel för hjärt-och kärlsjukdomar. Dr Bertram Pitt har ett stort och respekterat anseende inom kardiovaskulär medicin internationellt och jag är glad över att kunna välkomna honom som ordförande av vårt Scientific Advisory Board, säger Cereno Scientifics VD Sten R. Sörensen.

Dr. Bertram Pitt är professor emeritus i medicin på kardiologdivisionen inom University of Michigan School of Medicine. Han har varit ledande i design och genomförandet av en rad kända stora internationella randomiserade kliniska prövningar som lett till nya behandlingar av olika kardiovaskulära sjukdomar bland annat SOLVD prevention och SOLVD treatment, TRANSFORM och SPIRRIT, RALES, EPHESUS, EMPHASIS-HF, ELITE 1 och 2, FIGARO och SOLOIST. Dr Pitt har fått priser för sitt arbete från både Heart Failure Society of America samt European Heart Failure Society och har även mottagit The James B. Herrick award från American Heart Association.

– CS1 ger en ny möjlighet att förebygga bildandet av blodproppar (trombos). Vidare har CS1 via sin verkningsmekanism även ytterligare potential som vi är förväntansfulla över. Utöver möjligheten att förhindra tromboemboliska händelser så finns även potentialen att CS1 kan förhindra utvecklingen av till exempel förmaksflimmer, säger Dr. Bertram Pitt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sten R. Sörensen, VD
Tel: +46 733 74 03 74
Epost: sten.sorensen@cerenoscientific.com
www.cerenoscientific.se

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific utvecklar ett nytt förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism. Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen. Med nuvarande behandling föreligger stor risk för allvarliga blödningskomplikationer och på grund av låga dosnivåer resulterande i bristande effekt med stor risk att drabbas av nya blodproppar. Bolagets läkemedelskandidat CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga blödningsbiverkningar än dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel. CS1, som är en innovativ controlled release formulering av en känd substans, bedöms ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt läkemedel. Bolaget har huvudkontor i Göteborg, bedriver utvecklingsverksamhet i AstraZenecas BioVentureHub och utvecklas med stöd av GU Ventures. Cereno Scientifics B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan juni 2016, kortnamn: CRNO B, ISIN: SE0008241558.

Denna information är sådan information som Cereno Scientific AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 mars 2019.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar