Cereno Scientific förstärker sitt vetenskapliga råd med tre nya medlemmar

Report this content

Cereno Scientific meddelar idag att bolaget fortsätter stärka sin kliniska expertis genom rekryterandet av tre nya internationellt ledande experter inom kardiologi till sitt Scientific Advisory Board. De nya medlemmarna är Dr Deepak Bhatt, Dr Faiez Zannad och Dr Gunnar Olsson.

– Jag är glad över att kunna välkomna ytterligare tre internationella toppnamn till vårt Scientific Advisory Board som innebär att vi nu har en mycket bred kunskapsbas till vårt förfogande. Deras gedigna erfarenhet inom kardiologi kommer att ha stor betydelse för vårt fortsatta arbete med att utveckla förebyggande läkemedel mot hjärt- och kärlsjukdomar, säger Cereno Scientifics VD Sten R. Sörensen.

Syftet med det vetenskapliga rådet är att stödja bolagets vetenskapliga utveckling genom att rekrytera världsledande experter inom bolagets fokusområde, trombosrelaterade kardiovaskulära sjukdomar. Sedan tidigare har Dr Bertram Pitt och Dr Gordon H. Williams knutits till rådet.

Information om de nya medlemmarna:
Deepak Bhatt är professor i medicin vid Harvard Medical School och specialiserad inom kardiovaskulär medicin och interventionell kardiologi. Han har genom åren författat över 750 vetenskapliga artiklar och är idag exekutiv direktör på Brigham and Women’s Hospital.

Faiez Zannad är professor i kardiovaskulär terapi på Université de Lorraine samt doktor i medicin och humanbiologi. Han har varit ledande i att designa och genomföra en rad stora internationella randomiserade kliniska prövningar, bland annat RALES, VALIANT, EPHESUS och EMPHASIS-HF.

Gunnar Olsson är legitimerad läkare och medicine doktor med stor erfarenhet från ledande positioner inom läkemedelsindustrins forskning och utveckling. Han har arbetat på företagsledningsnivå inom AstraZeneca i mer än 20 år och har omfattande erfarenhet av produktutveckling och "life cycle management", samt har bidragit till mer än ett dussin framgångsrika globala produktregistreringar, varav sju uppnått så kallad ”Block buster status” – med en årlig försäljningsvolym överstigande 1 miljard USD, för läkemedel mot både hjärt- och kärlsjukdomar och mag-tarmsjukdomar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sten R. Sörensen, VD

Tel: +46 733 74 03 74
Epost: sten.sorensen@cerenoscientific.com
www.cerenoscientific.se

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific utvecklar ett nytt förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism. Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen. Med nuvarande behandling föreligger stor risk för allvarliga blödningskomplikationer och på grund av låga dosnivåer resulterande i bristande effekt med stor risk att drabbas av nya blodproppar. Bolagets läkemedelskandidat CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga blödningsbiverkningar än dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel. CS1, som är en innovativ controlled release formulering av en känd substans, bedöms ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt läkemedel. Bolaget har huvudkontor i Göteborg, bedriver utvecklingsverksamhet i AstraZenecas BioVentureHub och utvecklas med stöd av GU Ventures. Cereno Scientifics B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan juni 2016, kortnamn: CRNO B, ISIN: SE0008241558.

Denna information är sådan information som Cereno Scientific AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 april 2019.

Prenumerera

Dokument & länkar