Cereno Scientific genomför emission av teckningsoptioner

Report this content

Styrelsen i Cereno Scientific AB (publ) (”Bolaget”) har idag den 6 september 2019 beslutat om en emission av teckningsoptioner till medlemmar av Bolagets vetenskapliga råd.

Styrelsen har beslutat att utge högst 300 000 stycken teckningsoptioner (serie 2019/2023 SAB01) med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt, där Dr Gunnar Olsson har rätt att teckna upp till 100 000 stycken teckningsoptioner, Dr Bertram Pitt har rätt att teckna upp till 100 000 stycken teckningsoptioner och Faiez Zannad har rätt att teckna upp till 100 000 stycken teckningsoptioner.

Teckningsoptionerna utges mot vederlag om 0,396 kronor per teckningsoption, vilket motsvarar marknadsvärdet bedömt enligt Black & Scholes värderingsmodell. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av 1 aktie av serie B i bolaget under perioden 1 april 2023 till och med 31 oktober 2023. Teckningskursen per aktie uppgår till 15,26 kronor per aktie.

Styrelsens beslut om emission av teckningsoptioner baseras på bemyndigandet från bolagsstämman den 19 juni 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Brodén – CFO

Tel: +46 768 66 77 87
E-mail: info@cerenoscientific.com
www.cerenoscientific.se

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific utvecklar förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism. Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen. Med nuvarande behandling föreligger stor risk för allvarliga blödningskomplikationer och på grund av låga dosnivåer resulterande i bristande effekt med stor risk att drabbas av nya blodproppar. Bolagets läkemedelskandidat CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga blödningsbiverkningar än dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel. CS1, som är en innovativ controlled release formulering av en känd substans, bedöms ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt läkemedel. Parallellt med utvecklingen av CS1 utvecklar Cereno Scientific CS014, en substans i preklinisk fas inom kardiovaskulära sjukdomar. Bolaget har huvudkontor i Göteborg, bedriver utvecklingsverksamhet i AstraZenecas BioVentureHub och utvecklas med stöd av GU Ventures. Cereno Scientifics B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan juni 2016, kortnamn: CRNO B, ISIN: SE0008241558.

Prenumerera

Dokument & länkar