Cereno Scientific lämnar in ansökan om start av klinisk fas II-studie

Report this content

Cereno Scientific har idag lämnat in sin ansökan om klinisk prövning till myndigheterna i Ryssland avseende bolagets fas II-studie med läkemedelskandidaten CS1. Bolaget avser att starta studien under första halvåret 2020. Inom kort kommer även en ansökan att lämnas in till myndigheterna i Bulgarien.

– Det är glädjande att det hårda arbete vi lagt ner tillsammans med våra samarbetspartners har resulterat i att vi nu kan lämna in ansökan redan under andra kvartalet i år istället för under tredje kvartalet som först var planerat, säger Cereno Scientifics vd Sten R. Sörensen.

Målet med fas II-studien är att visa läkemedelskandidaten CS1s förebyggande effekt mot bildandet av blodproppar efter kirurgi. Läkemedelskandidaten har potential att omdefiniera den preventiva behandlingen mot bildandet av blodproppar genom att stärka kroppens egen propplösningsmekanism istället för att hämma blodets koagulationsförmåga.

Studien kommer att genomföras tillsammans med den ryska kliniska forskningsorganisationen OCT Group. Studien ska göras på cirka 30 kliniker i Ryssland och Bulgarien och kommer att inkludera patienter som genomgår ortopedkirurgi där risken för blodpropp ökar i samband med operation.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Daniel Brodén, CFO

Tel: +46 768 66 77 87
Epost: info@cerenoscientific.com
www.cerenoscientific.se

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific utvecklar förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism. Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen. Med nuvarande behandling föreligger stor risk för allvarliga blödningskomplikationer och på grund av låga dosnivåer resulterande i bristande effekt med stor risk att drabbas av nya blodproppar. Bolagets läkemedelskandidat CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga blödningsbiverkningar än dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel. CS1, som är en innovativ controlled release formulering av en känd substans, bedöms ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt läkemedel. Parallellt med utvecklingen av CS1 utvecklar Cereno Scientific CS014, en substans i preklinisk fas med lovande och innovativa egenskaper inom kardiovaskulära sjukdomar. Bolaget har huvudkontor i Göteborg, bedriver utvecklingsverksamhet i AstraZenecas BioVentureHub och utvecklas med stöd av GU Ventures. Cereno Scientifics B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan juni 2016, kortnamn: CRNO B, ISIN: SE0008241558. 

Denna information är sådan information som Cereno Scientific AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2019.

Prenumerera

Dokument & länkar