Cereno Scientific meddelar att Aktiespararna initierar aktieanalysbevakning av bolaget

Report this content

Cereno Scientific (XSAT: CRNO B) meddelade idag att Aktiespararna har fått i uppdrag av Cereno att producera regelbundna, fördjupande aktieanalyser om bolaget. Den främsta avsikten är att öka synligheten av Cereno samt möjliggöra för investerare och intressenter att utveckla en bättre förståelse för verksamheten.

Aktiespararna är med cirka 70 000 medlemmar världens största medlemsorganisation för personer som vill spara framgångsrikt i aktier och fonder. Analysguiden är Aktiespararnas uppdragsanalystjänst där investerare kostnadsfritt kan ta del av analyser på de börsbolag Aktiespararna bevakar. Den inledande rapporten är nu publicerad och finns tillgänglig på Cerenos webbplats, www.cerenoscientific.se, och på Analysguidens webbplats, https://www.aktiespararna.se/analysguiden/Hitta-Bolag/cereno-scientific/cereno-scientific-ab.

För mer information, kontakta:
Daniel Brodén, CFO
Tel: +46 768 66 77 87
E-mail: info@cerenoscientific.com
www.cerenoscientific.se

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific är ett biotechbolag i klinisk fas inom kardiovaskulära sjukdomar. Den längst framskridna läkemedelskandidaten, CS1, är en Fas II-kandidat under utveckling för behandling av den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH) och trombosindikationer. CS1 är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) som verkar som en epigenetisk modulator med anti-trombotiska, anti-inflammatoriska, anti-fibrotiska och tryckreducerandeegenskaper, alla relevanta för PAH. Dessutom har Cereno två lovande prekliniska utvecklingsprogram, CS014 och CS585, inriktade mot behandling av kardiovaskulära sjukdomar. Bolaget är beläget i AstraZenecas BioVenture Hub i Sverige och har ett amerikanskt dotterbolag Cereno Scientific Inc. med kontor på Kendall Square i Boston, Massachusetts, USA. Cereno är noterat på den svenska Spotlight Stock Market (CRNO B).  Mer information finns på www.cerenoscientific.se.

Prenumerera

Dokument & länkar