Cereno Scientific meddelar att Dr Raymond L. Benza knyts till det vetenskapliga rådet

Report this content

 Cereno Scientific meddelade idag att Dr Raymond L. Benza, M.D., FACC, FAHA, FACP, USA, har anslutit sig till bolagets vetenskapliga råd. Dr Benza är en global ledare inom pulmonell arteriell hypertension (PAH) och har arbetat som rådgivare till bolagets Fas II-program med läkemedelskandidaten CS1 i PAH.  

Dr Benza, M.D., FACC, FAHA, FACP, USA, kommenterar, “Cereno Scientifics CS1 har enorm potential att helt förändra behandling för patienter med PAH. Jag är nöjd med att ha bistått bolaget med rådgivning under 2020 och ser nu fram emot att ansluta mig till bolagets vetenskapliga råd. Dessa patienter saknar idag effektiva behandlingsalternativ och därför känner jag att det är viktigt att stötta utvecklingen av läkemedelskandidater med stor potential som CS1.”

“Dr Benza är en erkänd global ledare inom behandling av PAH. Hans imponerande expertis inom kliniska studier för PAH har redan gett mycket värdefulla insikter för vår egen förståelse av de kliniska och regulatoriska kraven för ett PAH-läkemedel. Dr Benza kommer att bidra med ett nytt och viktigt perspektiv till Cerenos vetenskapliga råd under vår fortsatta kliniska utveckling”, säger Sten R. Sörensen, VD på Cereno Scientific.

Dr Bertram Pitt, ordförande för bolagets vetenskapliga råd, säger, ”Jag är glad över att välkomma Dr Benza till Cerenos vetenskapliga råd. Dr Benza leder kardiologdivisionen vid Ohio State University School of Medicine och anses vara en erkänd expert ledande inom pulmonell hypertension. Hans expertis kommer att bredda det vetenskapliga rådets perspektiv och hjälpa oss att mer effektivt utveckla potentialen i CS1 och andra nya möjligheter.”

Dr Raymond L. Benza är professor i medicin vid Ohio State University i Columbus, Ohio, och är adjungerad professor vid School of Biomedical Engineering vid Carnegie Mellon University i Pittsburgh, PA. Vidare innehar han även Bob och Corrine Fricks donerade säte för hjärtsvikt vid The Ohio State University Wexner Medical Center, Columbus, Ohio, och där även ansvarar för kardiologiavdelningen. Han är forskare vid American College of Physicians, American Heart Association Council inom klinisk kardiologi, American College of Chest Physicians och American College of Cardiology. Han har certifiering i subspecialiteterna hjärt- och kärlsjukdomar, avancerad hjärtsvikt och transplantation från American Board of Internal Medicine. Dr Benza sitter i bolagsstyrningskommittén för International Society of Heart and Lung Transplantation och är före detta kassör för organisationen. Han satt i den amerikanska presidentens Barack Obamas vetenskapliga råd om organtransplantation (kallat ACOT) vid Health Resources and Services Administration under fyra år och blev år 2015 adlad av Hans Kungliga Höghet Vittorio Emanuele av Italien för sitt filantropiska arbete med patienter med PAH. Hans primära kliniska intresse är utvärdering och behandling av avancerad hjärtsvikt, hjärttransplantation och PAH. Han deltar i stora kliniska studier för nya behandlingar för hjärtsvikt, mekaniskt stöd och PAH. Dr Benza är finansierad av National Institutes of Health och American Heart Association för hans med fokus på riskstratifiering, farmakogenomik och nya behandlingsmetoder för PAH.

 

För mer information, kontakta:
Daniel Brodén, CFO
Tel: +46 768 66 77 87
E-mail: info@cerenoscientific.com
www.cerenoscientific.se 

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific är ett ledande biotechbolag inom kardiovaskulär epigenetisk modulering. Den längframskridna läkemedelskandidaten, CS1, är en Fas II-kandidat under utveckling för behandling av sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH) och trombosindikationer. CS1 är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) som verkar som en epigenetisk modulator med anti-trombotiska, anti-inflammatoriska, anti-fibrotiska och tryckreducerande egenskaper, alla relevant för PAH. CS1s epigenetiska mekanism uttrycks genom histondeacetylas (HDAC) hämning, ett helt nytt behandlingssätt för kardiovaskulära sjukdomar. Ett kliniskt fas II-studieprogram för CS1 i PAH förväntas att initieras under mitten på 2021 under den US FDA beviljade särläkemedelsstatusen (ODD). Dessutom har Cereno ett prekliniskt utvecklingsprogram av HDAC-hämmare som är inriktat mot att behandling av kardiovaskulära sjukdomar. Bolaget är beläget i AstraZenecas BioVenture Hub i Sverige och har kontor i Kendall Square i Boston, Massachusetts, USA. Cereno är noterat på den Svenska Spotlight Stock market (CRNO B). Mer information på www.cerenoscientific.se.

Prenumerera

Dokument & länkar