Cereno Scientific meddelar om genomförd ägartransaktion och avtalat teckningsåtagande

Report this content

Cereno Scientific (XSAT: CRNO B) (”Cereno” eller ”Bolaget”) meddelade idag att det kommit till Bolagets kännedom att det genomförts en ägartransaktion där GU Ventures samt medlemmar i Bolagets styrelse och ledningsgrupp har sålt teckningsoptioner av serie TO1 till en köpare som i anslutning därtill ingått ett teckningsåtagande med Bolaget för samtliga teckningsoptioner.

Transaktionen omfattar 1 713 537 stycken teckningsoptioner av serie TO1 och har genomförts vid sidan av marknadsplatsen. Syftet med transaktionen har varit att möjliggöra för en kapitalstark investerare att förvärva aktier i Bolaget och för att bästa möjliga nyttjandegrad ska uppnås under teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie TO1.

Teckningsförbindelsen har avtalats skriftligen och ingen ersättning utgår. Förbindelsen är inte säkerställd genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Ytterligare information om teckningsoptionerna av serie TO1 finns tillgängligt på Bolagets hemsida.

För mer information, kontakta:
Daniel Brodén, CFO
Tel: +46 768 66 77 87
E-mail: info@cerenoscientific.com

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific är ett biotechbolag i klinisk fas inom kardiovaskulära sjukdomar. Den längst framskridna läkemedelskandidaten, CS1, är en Fas II-kandidat under utveckling för behandling av sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH) och trombosindikationer. CS1 är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) som verkar som en epigenetisk modulator med anti-trombotiska, anti-inflammatoriska, anti-fibrotiska och tryckreducerande egenskaper, alla relevanta för PAH. CS1s epigenetiska mekanism är ett helt nytt behandlingssätt för kardiovaskulära sjukdomar. Dessutom har Cereno två lovande prekliniska utvecklingsprogram som heter CS014 och CS585 vilka är inriktade mot behandling av kardiovaskulära sjukdomar. Bolaget är beläget i AstraZenecas BioVenture Hub i Sverige och har ett amerikanskt dotterbolag Cereno Scientific Inc. med kontor på Kendall Square i Boston, Massachusetts, USA. Cereno är noterat på den svenska Spotlight Stock Market (CRNO B). Mer information på www.cerenoscientific.se.

Prenumerera

Dokument & länkar