• news.cision.com/
  • Cereno Scientific/
  • Cereno Scientific meddelar om ingångna teckningsåtaganden motsvarande 44 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO1

Cereno Scientific meddelar om ingångna teckningsåtaganden motsvarande 44 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO1

Report this content

Cereno Scientific (XSAT: CRNO B) (”Cereno” eller ”Bolaget”) meddelade idag att Bolaget mottagit teckningsåtaganden från ett antal större innehavare av teckningsoptioner av serie TO1 vilket även inkluderar medlemmar i Bolagets styrelse och ledningsgrupp.

De teckningsåtaganden som lämnats från innehavarna omfattar 13 446 926 teckningsoptioner. Därutöver har Bolaget, som tidigare meddelats den 9 september 2021, erhållit ett teckningsåtagande avseende 1 713 537 teckningsoptioner av serie TO1 från en investerare. Sammantaget har därmed Bolaget erhållit teckningsåtaganden för 15 160 463 teckningsoptioner, motsvarande 44 procent av samtliga utestående teckningsoptioner av serie TO1.

Teckningsförbindelserna har avtalats skriftligen och ingen ersättning utgår för förbindelserna. Förbindelserna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Ytterligare information om teckningsoptionerna av serie TO1 finns tillgängligt på Bolagets hemsida.

För mer information, kontakta:
Daniel Brodén, CFO
Tel: +46 768 66 77 87
E-mail: info@cerenoscientific.com

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific är ett biotechbolag i klinisk fas inom kardiovaskulära sjukdomar. Den längst framskridna läkemedelskandidaten, CS1, är en Fas II-kandidat under utveckling för behandling av sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH) och trombosindikationer. CS1 är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) som verkar som en epigenetisk modulator med anti-trombotiska, anti-inflammatoriska, anti-fibrotiska och tryckreducerande egenskaper, alla relevanta för PAH. CS1s epigenetiska mekanism är ett helt nytt behandlingssätt för kardiovaskulära sjukdomar. Dessutom har Cereno två lovande prekliniska utvecklingsprogram som heter CS014 och CS585 vilka är inriktade mot behandling av kardiovaskulära sjukdomar. Bolaget är beläget i AstraZenecas BioVenture Hub i Sverige och har ett amerikanskt dotterbolag Cereno Scientific Inc. med kontor på Kendall Square i Boston, Massachusetts, USA. Cereno är noterat på den svenska Spotlight Stock Market (CRNO B). Mer information på www.cerenoscientific.se.


 

Prenumerera

Dokument & länkar