Cereno Scientific presenterar ny expert till sitt vetenskapliga råd

Den 11 mars 2019 tillkännagav Cereno Scientific inrättandet av ett så kallat Scientific Advisory Board, med Dr. Bertram Pitt som dess ordförande. Idag meddelar Cereno Scientific att bolaget knutit till sig Dr. Gordon H Williams, professor i medicin vid Harvard Medical School, som ny medlem till rådet.

– Vi fortsätter stärka vårt kunnande och globala nätverk med ytterligare en strategiskt viktig rekrytering. Jag vill hälsa Gordon H Williams varmt välkommen till vårt Scientific Advisory Board och ser fram emot att ta del av hans inflytande inom det kardiovaskulära segmentet, säger Cereno Scientifics VD Sten R. Sörensen.

Dr. Gordon H Williams är sedan 1981 professor i medicin vid Harvard Medical School och är läkare inom endokrinologi. Hans forskning har fokuserat på de genetiska aspekterna av sjukdomar inom kardiovaskulär endokrinologi, diabetes och metabolism. Gordon H Williams står bakom över 500 vetenskapliga publiceringar och har erhållit flertalet priser och utmärkelser för sina vetenskapliga och medicinska bedrifter, däribland Clinical Research-priset av American Heart Association.

Syftet med det vetenskapliga rådet är att stödja bolagets vetenskapliga utveckling genom att rekrytera världsledande experter inom bolagets fokusområde, trombosrelaterade kardiovaskulära sjukdomar. Sedan tidigare har Dr Bertram Pitt som är professor emeritus i medicin på kardiologdivisionen på University of Michigan School of Medicine knutits till rådet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sten R. Sörensen, VD

Tel: +46 733 74 03 74
Epost: sten.sorensen@cerenoscientific.com
www.cerenoscientific.se

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific utvecklar ett nytt förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism. Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen. Med nuvarande behandling föreligger stor risk för allvarliga blödningskomplikationer och på grund av låga dosnivåer resulterande i bristande effekt med stor risk att drabbas av nya blodproppar. Bolagets läkemedelskandidat CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga blödningsbiverkningar än dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel. CS1, som är en innovativ controlled release formulering av en känd substans, bedöms ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt läkemedel. Bolaget har huvudkontor i Göteborg, bedriver utvecklingsverksamhet i AstraZenecas BioVentureHub och utvecklas med stöd av GU Ventures. Cereno Scientifics B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan juni 2016, kortnamn: CRNO B, ISIN: SE0008241558.

Denna information är sådan information som Cereno Scientific AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 mars 2019.

Prenumerera

Dokument & länkar