Cereno Scientific presenterar resultat på “The International Society on Thrombosis and Hemostasis” i Melbourne

Cereno Scientific har fått sitt abstract ”A New Treatment for Thrombosis Prevention?” accepterat vid the International Society on Thrombosis and Hemostasis (ISTH) 2019 i Melbourne, Australien. Resultaten kommer att presenteras av medgrundaren Pia Larsson, PhD, som varit med i forskningen bakom läkemedelskandidaten CS1. Presentationen kommer att ske den 7 juli och sammanfattningen kommer att publiceras på konferensens hemsida den 21 juni.

– ISTH är en betydelsefull konferens inom trombos och kardiovaskulära sjukdomar. Vi får nu möjlighet att exponera vår forskning för viktiga intressenter inom trombosområdet, säger Cereno Scientifics vd Sten R. Sörensen.

Cereno Scientific beviljades patent i Australien för användning av läkemedelskandidaten CS1 tidigare under våren 2019.

– Därför känns det glädjande att presentera vår forskning på denna viktiga konferens där en stor del av världens ledande forskare och bolag inom området är representerade, konstaterar Cereno Scientifics vd Sten R. Sörensen.

Om ISTH 2019
Vid ISTH 2019 samlas flera tusen av världens ledande experter inom området för trombos, hemostas och kärlbiologi. Genom omfattande utbildningsseminarier, föreläsningar och nätverksmöjligheter främjar konferensen de senaste vetenskapliga framstegen och applikationer för att förbättra patientvården världen över.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sten R. Sörensen, VD

Tel: +46 733 74 03 74
Epost: sten.sorensen@cerenoscientific.com
www.cerenoscientific.se

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific utvecklar förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism. Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen. Med nuvarande behandling föreligger stor risk för allvarliga blödningskomplikationer och på grund av låga dosnivåer resulterande i bristande effekt med stor risk att drabbas av nya blodproppar. Bolagets läkemedelskandidat CS1 förväntas ge en möjlighet till effektiv preventiv blodproppsbehandling och lägre risk för allvarliga blödningsbiverkningar än dagens behandlingar med blodförtunnande läkemedel. CS1, som är en innovativ controlled release formulering av en känd substans, bedöms ha en relativ kort utvecklingstid till färdigt läkemedel. Parallellt med utvecklingen av CS1 utvecklar Cereno Scientific CS014, en substans i preklinisk fas med lovande och innovativa egenskaper inom kardiovaskulära sjukdomar. Bolaget har huvudkontor i Göteborg, bedriver utvecklingsverksamhet i AstraZenecas BioVentureHub och utvecklas med stöd av GU Ventures. Cereno Scientifics B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan juni 2016, kortnamn: CRNO B, ISIN: SE0008241558.

Om oss

Cereno Scientific är ett ledande biotechbolag inom kardiovaskulär epigenetisk modulering. Den längst framskridna läkemedelskandidaten, CS1, är en Fas II-kandidat under utveckling för behandling av sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH) och trombosindikationer. CS1 är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) som verkar som en epigenetisk modulator med anti-trombotiska, anti-inflammatoriska, anti-fibrotiska och tryckreducerande egenskaper, alla relevant för PAH. CS1s epigenetiska mekanism uttrycks genom HDAC-hämning, ett helt nytt behandlingssätt för kardiovaskulära sjukdomar. Ett kliniskt Fas II-studieprogram för CS1 i PAH förväntas kunna initieras i mitten på 2021 under den US FDA beviljade särläkemedelsstatusen (ODD). Dessutom har Cereno ett prekliniskt utvecklingsprogram av HDAC-hämmare som är inriktat mot att behandling av kardiovaskulära sjukdomar. Bolaget är beläget i AstraZenecas BioVenture Hub i Sverige och har kontor i Kendall Square i Boston, Massachusetts, USA. Cereno är noterat på den svenska Spotlight Stock Market (CRNO B). Mer information på www.cerenoscientific.se.

Prenumerera

Dokument & länkar