Cereno Scientific utser Eva Jagenheim till Chief Financial Officer (CFO)

Report this content

Cereno Scientific (Nasdaq First North: CRNO B), ett bolag som utvecklar innovativa behandlingar för vanliga och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar, meddelade idag att Eva Jagenheim har utsetts till bolagets Chief Financial Officer (CFO). Jagenheim har bred erfarenhet inom finans och den svenska biotech-sektorn. Hon kommer att tillträda sin roll den 28 augusti 2023.

”Vi är glada över att välkomna Eva till Cereno-teamet. Hon tillför en mängd erfarenhet och värdefull finansiell expertis från tidigare roller i publika biotech-bolag”, säger Sten R. Sörensen, VD för Cereno.

Eva Jagenheim, född 1966, har en civilekonomexamen från Växjö universitet och en MBA från Handelshögskolan i Göteborg. Hon har en bred erfarenhet av olika roller inom finansfunktionen. Tidigare erfarenhet inkluderar bland annat arbete som revisor på PWC, konsult på revisionsbyrån Arthur Andersen, och på företag av varierande storlek inom flertalet branscher. Hon har senast arbetat som CFO på RLS Global, ett medicintekniskt företag noterat på Nasdaq First North Growth Market.

 

"Jag ser fram emot att börja på Cereno vid en så spännande tidpunkt på deras resa. Möjligheten att bidra till utvecklingen av livsförändrade behandlingar för kardiovaskulära sjukdomar är inspirerande. Jag hoppas kunna utnyttja min finansiella expertis och strategiska insikter för att stödja Cerenos tillväxt och maximera värdet för våra aktieägare”, säger Eva Jagenheim, tillträdande CFO för Cereno.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:
Jonas Fogelberg, Interim CFO
E-post: info@cerenoscientific.com
http://www.cerenoscientific.se/

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific är ett biotechbolag i klinisk fas inom kardiovaskulära sjukdomar. Den längst framskridna läkemedelskandidaten, CS1, är en Fas II-kandidat under utveckling för behandling av den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH). CS1 är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) som verkar som en epigenetisk modulator med tryckreducerande, ”reverse-remodeling”, anti-fibrotiska, anti-inflammatoriska, och anti-trombotiska egenskaper, alla relevanta för PAH. En klinisk Fas II-studie pågår för att utvärdera CS1s säkerhet, tolerabilitet och effekt hos patienter med PAH. Ett samarbetsavtal med det globala läkemedelsbolaget Abbott tilllåter Cereno att använda deras banbrytande teknologi CardioMEMS HF System i studien. Cereno har också två lovande prekliniska läkemedelskandidater under utveckling inom kardiovaskulära sjukdomar genom forskningssamarbeten med University of Michigan. Läkemedelskandidat CS014 är en ny HDAC-hämmare med epigenetiska effekter som har valts att primärt utvecklas för trombosprevention. I prekliniska studier har den visat att kunna reglera blodplättsaktivitet, fibrinolys och blodproppsstabilitet för att förebygga trombos utan ökad risk för blödning. Läkemedelskandidat CS585 är prostacyklinreceptor-agonist som i prekliniska studier har visat effekt på IP-receptorn och förebygger trombos utan ökad risk för blödning. Bolaget är beläget i Göteborg, Sverige och har ett amerikanskt dotterbolag Cereno Scientific Inc. med kontor på Kendall Square i Boston, Massachusetts, USA Cereno är noterat på Nasdaq First North Growth Market (CRNO B). Mer information finns på www.cerenoscientific.se.

 

 

Prenumerera

Dokument & länkar