Anders Berg föreslås som ny styrelseordförande i Cimco Marine AB (publ)

Valberedningen för Cimco Marine AB (publ), som producerar världens första dieselutombordare i de högre effektintervallen och som är noterat på First North, föreslår Anders Berg som ny styrelseordförande inför årsstämman den 19 april. Anders Berg är 45 år och har lång erfarenhet av ledande befattningar i internationella bolag, exempelvis Plannja, Lindab, SSAB och även ”start-ups” i form av Symbrio.

– Valberedningen är övertygad om att vi i Anders Berg får en styrelseordförande med rätt erfarenhet och driv. Han har lång och gedigen erfarenhet från olika branscher och han kommer att bli en stor tillgång som styrelseordförande för Cimco, säger Andreas Blomdahl, grundare och nuvarande styrelseordförande, som föreslås att även fortsättningsvis ingå i Cimco Marines styrelse och ledningsgrupp.

Anders Berg har följt Cimco Marine på nära håll en längre tid. För cirka 6 månader sedan tog han kontakt med Andreas Blomdahl.
– Jag hörde talas om Cimco och tyckte helt enkelt att det var ett mycket spännande bolag med en unik produkt som träffat helt rätt utifrån flera aspekter. Jag kontaktade Andreas Blomdahl förutsättningslöst mest för att jag var imponerad över vad de hade åstadkommit dittills, säger Anders Berg.

Cimco Marine lanserade nyligen sin 150-hästars utombordare som mottagits mycket väl av återförsäljare och slutanvändare. Enligt tidigare plan ska produktionen av 200-hästarsmotorn återupptas i full skala under våren.
– Cimco har en unik position på marknaden utan egentliga konkurrenter. Bolaget har en entreprenörsanda som är oerhört stark och som jag uppskattar. Jag vill inte i detta nu gå in på några detaljer men det är klart att den största utmaningen just nu är att effektivisera och skala upp produktionen av både 150- och 200-hästarsmotorerna och jag ser fram emot att få vara med i företagets fortsatta utveckling, säger Anders Berg.

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter:

Valberedningen i Cimco Marine AB, org.nr 556889-7226, föreslår att årsstämman beslutar att styrelsen för tiden till slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex ledamöter med en suppleant.

Till styrelseledamöter föreslås omval av styrelseledamöterna Andreas Blomdahl, Thomas Jakobsson, Luke Foster och Mats Säterberg. Det föreslås nyval av styrelseledamöterna Anders Berg och Magnus Folin. Det föreslås att Anders Berg väljs till ny styrelseordförande. Slutligen föreslås omval av Allan Foster som styrelsesuppleant.

För ytterligare information kontakta:
Andreas Blomdahl, styrelseordförande Cimco Marine AB, tfn +46 706 28 01 30, andreas@marinediesel.nu 
Cecilia Anderberg, CEO Cimco Marine AB, tfn +46 763-10 22 50, cecilia.anderberg@oxe-diesel.com
Lars Sjögrell, Head of public relations, Cimco Marine AB, tfn +46 702-69 53 00, lars.sjogrell@perspective.se
www.oxe-diesel.com

Certified Adviser 
Västra Hamnen Corporate Finance AB is Certified Adviser for Cimco Marine AB.

Cimco Marine AB (publ) has, after several years of development, constructed the OXE Diesel, the world's first diesel outboard engine in the high power segment. OXE Diesel has a unique belt driven propulsion system that allows a hydraulic multi-friction gearbox to be mounted. This means that the engine can handle significantly higher loads than a traditional outboard engine. Cimco's OXE Diesel has a horizontally mounted engine as opposed to a traditional outboard with a vertically mounted engine.

Taggar:

Om oss

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimco Marines unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller, har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen. Under 2015 introducerade dessutom försvarsalliansen NATO ett direktiv, ”The Single Fuel Directive”, som stipulerar att alla motorer som används militärt eller för kustbevakning inom NATO måste vara dieseldrivna om sådana motorer finns tillgängliga som alternativ på marknaden. Orsaken till detta NATO-direktiv är bland annat att explosionsrisken med bensin är stor, medan den är obefintlig med diesel. Cimco Marine har sitt huvudkontor i Ängelholm där all produktutveckling sker. Allt monteringsarbete av Cimco Marines OXE Diesel utförs idag i Uddevalla av Uddevalla Finmekanik AB.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar