Citat

Jag är mycket nöjd med resultatet av denna framgångsrika riktade nyemission. Resultatet återspeglar förtroendet för vår produkt, samtidigt som Bolaget erhåller nödvändig finansiering för att kunna uppnå sina långsiktiga finansiella mål. Jag vill tacka våra befintliga ägare för deras stöd och välkomnar våra nya externa investerare som ägare till Bolaget”
Myron Mahendra, VD, OXE Marine AB
Outdoor Networks betydande deltagande i kapitalresningen återspeglar vår starka tro och engagemang i OXE Marines produkter och deras vision för framtiden.”
Martin Polo, VD, Polo Logistics LLC.
Jag är mycket glad över att tillkännage Jerry Ojala som Cimco Marines COO. Han har en stor erfarenhet inom Supply Chain Management och tar med sig betydande kunskaper inom tillverknings- och logistikbranschen, särskilt från Saab och Opel. Detta avslutar nu också min utnämning av senior chefer på Cimco och jag är säker på vårt teams förmåga och erfarenhet att leverera vår långsiktiga affärsstrategi
Myron Mahendra, VD för Cimco Marine AB
Det är glädjande att bolagsledningen delar min starka tilltro till Cimcos potential. Internt arbetar vi nu hårt för att nå våra kort- och långsiktiga mål.
Myron Mahendra, VD, Cimco Marine AB
Jag är mycket glad över att ha EIB som vår finansieringspartner. Mottagandet av Trance A är ett viktigt steg för att möta våra tillväxtambitioner och finansiera vår fortsatta utveckling av en ny familj dieselutombordsmotorer, bland annat OXE 300 som har världspremiär på Genoa Boat Show den 19 till 24 september 2019
Myron Mahendra, VD, Cimco Marine AB
Med våra motiverade och dedikerade design- och verifieringsteam har vi kunnat leverera en förproduktionsmotor, redo att visas och testas på vattnet vid Genoa Boat Show, fem månader före planerad lansering till marknaden
Per Wigren, Chief Technology Officer på Cimco Marine AB.
Vi är nu särskilt stolta över att presentera den nya OXE 300 som sätter riktmärket för 300 hk utombordare. Vid utformningen av OXE 300 användes den kollektiva operativa upplevelsen från hundratals OXE Diesel-utombordare som för närvarande är i drift för att säkerställa högsta nivå av tillförlitlighet, robusthet och kontroll. Vår specifika kommersiella kundkrets förtjänar bästa möjliga prestanda och ekonomiska fördelar samtidigt som produkterna skall följa de strängaste miljöreglerna. För den kommersiella operatören är uthållighet, tillförlitlighet, kraft och kontroll av OXE 300 nycklarna till framgång
Ralf Losch, Chief Commercial Officer på Cimco Marine AB.
Jag är säker på att de slutanvändare som har väntat på OXE Diesel-produkter och support inom denna region kommer att bli tillfredsställda. Rama har ett omfattande servicenätverk och ett gott rykte om sig för efterförsäljningsstöd som en etablerad John Deere-distributör. Ett utmärkt tillskott till vårt globala distributörsnätverk. Vi ser väldigt mycket framåt för att arbeta tillsammans och skörda frukter i projekt som redan är igång
Jim Denley, General Sales Manager, Cimco Marine AB.
Vi är mycket glada över att nu bli en del av Cimco Marine-familjen. Vi tror att vi genom detta partnerskap kan skapa stort intresse på den italienska utombordsmarknaden. OXE-produkterna är mycket bra: högsta kvalitet, tysta, väldigt bekväma och bra för miljön. Detta är verkligen en nyhet för den marina industrin i Europa och ett helt nytt koncept i Italien, den första feedbacken från viktiga aktörer är positiva. Därför är vi övertygade om att snart åtnutja hög efterfrågan i vårt land.
Paolo Coccolini, Generaldirektör för Rama Motori S.p.A
EU är fast beslutet att leverera enligt sina åtaganden för att minska utsläppen av växthusgaser och vi arbetar med medlemsstaterna avseende deras planer för att bli koldioxidneutrala år 2050. Cimcos utombordsmotorer minskar utsläppen drastiskt, samtidigt som kustbevakningen och räddningstjänsten ges möjlighet att använda tåliga motorer för att fortsätta arbeta till sjöss.
EU-kommissionär Arias Cañete, ansvarig för klimatåtgärder och energi
Jag är mycket glad över att ha EIB som vår finansieringspartner. Lånet kommer att stödja oss att möta våra tillväxtambitioner, genom investeringar i rörelsekapital, utökning av produktionskapacitet och ökad försäljning och marknadsföring. Dessutom kommer bolaget att använda finansieringen för att utveckla sitt sortiment samt förbättra produktens effektivitet, vilket i sin tur kommer att ytterligare sänka såväl utsläpp som andra föroreningar. Vår övergripande målsättning är att fortsätta att förbättra konstruktionen av vårt remframdrivningskoncept med syftet att avsevärt minska koldioxidavtrycket av utombordssegmentet i det högre hästkraftsintervallet
Myron Mahendra, VD för Cimco.
Per har rätt teknisk expertis och erfarenhet för att möta de höga kraven på kvalitet, användarvänlighet och uthållighet hos våra produkter. Dessutom kommer hans passion, drivkraft och fokus att säkerställa att vi fortsätter med en högpresterande arbetskultur i Cimco.
Myron Mahendra, VD, Cimco Marine AB
Jag är stolt över att ha fått till uppgift att leda den tekniska utvecklingen av Cimco Marines unika sortiment. Efter att ha arbetat med marina dieselmotorer de senaste 20 åren är lösningen designad av Cimco Marine den överlägset mest effektiva och användarvänliga jag stött på.
Per Wigren, Teknisk Chef, Cimco Marine AB
Ralf har rätt kompetens och erfarenhet för att möta Cimco Marine ABs försäljningsmål och bredda OXE-diesels marknad
Myron Mahendra, CFO och VP, Cimco Marine AB.
Ralf Losch
Företaget har utvecklat en eftertraktad produkt och fortsätter att utveckla och utöka sitt sortiment. Jag ser fram emot att bidra positivt och tillsammans med ledningen och medarbetarna att uppnå de långsiktiga målen för företaget i dieselutombordssegmentet
Vi är mycket nöjda med utnämningen av Myron Mahendra som ny VD för Cimco Marine AB. Myron Mahendra har i sin roll som CFO och vice VD fått stor kunskap och erfarenhet av företaget och dess marknader. Jag och styrelsen är övertygade om att Myron har rätt förmåga att framgångsrikt hantera och utveckla företaget ytterligare. Jag vill också tacka Andreas Blomdahl för sin insats som VD för interim-perioden där han har utvecklat Cimco Marine till ledande inom dieselmotorer med hög prestanda
Anders Berg, styrelseordförande
Det är med stor optimism och ödmjukhet att jag tar mig an rollen som VD för Cimco Marine AB. Tillsammans med mina kollegor ser jag fram emot att fortsätta utveckla företaget och det paradigmskifte vi har skapat för den kommersiella utombords-marknaden
Myron Mahendra
Jag är nöjd med de framsteg vi har gjort på OXE Diesel 200hp, den tropikanpassade motorn som nu är i produktion, möter flera av våra kunders krav. Vi fortsätter att arbeta för kostnadsminskning av vår motorplattform inför vår planlagda produktionstaktshöjning senare i år
Andreas Blomdahl, VD Cimco Marine AB.
– Jag har tillförsikt att vi nu funnit en lösning på flaskhalsproblematiken i vår produktion och att vi kan implementera denna lösning i produktionen före årsskiftet. Jag är trygg i att vi kommer att nå vårt uppsatta mål om att producera 25 enheter per vecka i december. Samtidigt som vi är lite sena med att nå vårt mål om 25 enheter per vecka, så är vi nöjda med att veta orsakerna och att kunna lindra dem och utveckla leverantörsnätverket. Under tiden pågår alla operativa funktioner och produktionen enligt plan.
Andreas Blomdahl, vd Cimco Marine
­Det är förstås med stolthet vi tar emot detta pris. Juryns motivering med exempelvis ”marintekniskt genombrott” och att vi faktiskt är världens första, och även enda, dieselutombordare över 100 hästkrafter pekar tydligt ut vår unikitet.
Cecilia Anderberg, CEO Cimco Marine.