Cimco Marine AB (publ) mottar första tranchen om 4 MEUR från Europeiska Investeringsbanken

Report this content

Cimco Marine AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget har mottagit Tranche A om 4 MEUR enligt det kreditfacilitetsavtal om totalt 14 MEUR som Bolaget träffade med Europeiska Investeringsbanken (”EIB”) den 5 juli 2019.

Myron Mahendra, VD för Bolaget, kommenterar: ”Jag är mycket glad över att ha EIB som vår finansieringspartner. Mottagandet av Trance A är ett viktigt steg för att möta våra tillväxtambitioner och finansiera vår fortsatta utveckling av en ny familj dieselutombordsmotorer, bland annat OXE 300 som har världspremiär på Genoa Boat Show den 19 till 24 september 2019”.

För mer information om kreditfacilitetsavtal hänvisas till pressmeddelanden lämnade den 5 juli 2019, den 12 juli 2019 och den 30 augusti 2019.

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är Certified Adviser för Cimco Marine AB (publ). Kontaktuppgifter till FNCA Sweden AB: tel. +46 8 528 00 399, e-mail info@fnca.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Myron Mahendra, VD, myron.mahendra@oxe-diesel.com, +46 76 347 59 82
Anders Berg, ordförande, anders.berg@oxe-diesel.com, +46 70 358 91 55

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimcos unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen.

Prenumerera

Citat

Jag är mycket glad över att ha EIB som vår finansieringspartner. Mottagandet av Trance A är ett viktigt steg för att möta våra tillväxtambitioner och finansiera vår fortsatta utveckling av en ny familj dieselutombordsmotorer, bland annat OXE 300 som har världspremiär på Genoa Boat Show den 19 till 24 september 2019
Myron Mahendra, VD, Cimco Marine AB