Uppdatering produktionsstatus

Report this content

Som en uppföljning till senaste uppdateringen av produktionsstatus den 5 oktober, har Cimco under oktober månad producerat 43 enheter (vecka 40 till och med vecka 43). Produktionen av 200hk-motorn fortsätter med en kontrollerad upprampningstakt.

Cimco producerade 43 motorer under oktober, vilket kan jämföras med 45 motorer i september månad. Som förklarades i den senaste statusrapporten, är vår främsta flaskhals i produktionen en enskild leverantör som ej lyckas producera vissa delar, för att uppnå avtalad volym i tid. Cimco har hittat en lösning på detta genom att via ytterligare en leverantör köpa in dessa avgörande komponenter och kommer påbörja samarbetet med denna leverantör under början av december.

Ytterligare uppdateringar kommer lämnas i kvartalsrapporten för tredje kvartalet, vilken publiceras den 29 november 2018.

– Jag har tillförsikt att vi nu funnit en lösning på flaskhalsproblematiken i vår produktion och att vi kan implementera denna lösning i produktionen före årsskiftet. Jag är trygg i att vi kommer att nå vårt uppsatta mål om att producera 25 enheter per vecka i december. Samtidigt som vi är lite sena med att nå vårt mål om 25 enheter per vecka, så är vi nöjda med att veta orsakerna och att kunna lindra dem och utveckla leverantörsnätverket. Under tiden pågår alla operativa funktioner och produktionen enligt plan, säger Andreas Blomdahl, vd Cimco Marine.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Berg, Ordförande, anders.berg@oxe-diesel.com, +46 70 358 91 55
Andreas Blomdahl, VD, andreas.blomdahl@oxe-diesel.com, +46 70 6280130 
Myron Mahendra, CFO vVD, myron.mahendra@oxe-diesel.com, +46 76 347 59 82 

Certified Adviser

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Cimcos Certified Adviser.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cimco Marine AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 november kl. 07:30.

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimco Marines unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

– Jag har tillförsikt att vi nu funnit en lösning på flaskhalsproblematiken i vår produktion och att vi kan implementera denna lösning i produktionen före årsskiftet. Jag är trygg i att vi kommer att nå vårt uppsatta mål om att producera 25 enheter per vecka i december. Samtidigt som vi är lite sena med att nå vårt mål om 25 enheter per vecka, så är vi nöjda med att veta orsakerna och att kunna lindra dem och utveckla leverantörsnätverket. Under tiden pågår alla operativa funktioner och produktionen enligt plan.
Andreas Blomdahl, vd Cimco Marine