Cimco Marine AB (publ) meddelar utfall i incitamentsprogram 2019/2022

Report this content

Cimco Marine AB (publ) (”Bolaget”) meddelar idag utfallet av teckning och tilldelning i det incitamentsprogram som beslutades av årsstämman den 14 maj 2019. Programmet innefattar emission och överlåtelse av högst 10 000 000 teckningsoptioner av serie 2019:2 till anställda och konsulter i Bolaget. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 4 SEK under perioden 1–31 december 2022.

Samtliga teckningsoptioner har tecknats av Bolaget och i ett första steg har vissa ledande befattningshavare i Bolaget erbjudits att förvärva totalt 5 000 000 teckningsoptioner till marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell. Samtliga erbjudna optioner har förvärvats av de ledande befattningshavarna.

Det är glädjande att bolagsledningen delar min starka tilltro till Cimcos potential. Internt arbetar vi nu hårt för att nå våra kort- och långsiktiga mål.” säger Bolagets VD Myron Mahendra.

De resterande 5 000 000 teckningsoptionerna förväntas erbjudas övriga anställda och konsulter i Bolaget innan utgången av 2019.

För ytterligare information om teckningsoptionerna hänvisas till pressmeddelande den 14 maj 2019.

Certified Adviser
FNCA Sweden AB är Certified Adviser för Cimco Marine AB (publ). Kontaktuppgifter till FNCA Sweden AB: tel. +46 8 528 00 399, e-mail info@fnca.se.

För mer information, vänligen kontakta
Myron Mahendra, VD, myron.mahendra@oxe-diesel.com, +46 76 347 59 82
Anders Berg, ordförande, anders.berg@oxe-diesel.com, +46 70 358 91 55

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel, världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimcos unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor till propeller har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i hela världen.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Det är glädjande att bolagsledningen delar min starka tilltro till Cimcos potential. Internt arbetar vi nu hårt för att nå våra kort- och långsiktiga mål.
Myron Mahendra, VD, Cimco Marine AB