• news.cision.com/
  • Cyxone/
  • Cyxone rapporterar att den första covid-19-patienten screenats i klinisk fas 2-studie av Rabeximod

Cyxone rapporterar att den första covid-19-patienten screenats i klinisk fas 2-studie av Rabeximod

Report this content

Cyxone (publ.) meddelar idag att den första patienten har screenats i den kliniska fas 2-studien av Rabeximod vid covid-19. Studien kommer att utvärdera effekten och säkerheten av oral behandling med Rabeximod i syfte att förebygga sjukdomsprogression hos sjukhusvårdade covid-19-patienter och påskynda deras återhämtning. Studien kommer att inkludera 300 patienter vid kliniska center i Polen, Slovakien och upp till tre ytterligare europeiska länder. Cyxone förväntas kunna presentera preliminära studieresultat under det tredje kvartalet 2021.

Cyxone meddelade nyligen att man erhållit myndighetsgodkännande för att inleda en dubbelblind, placebokontrollerad fas 2-studie av Rabeximod i Polen, där det första studiecentret öppnades i december 2020. Bolaget har även ansökt om motsvarande godkännanden i Slovakien, Ungern och Ukraina, och förbereder ansökningar i ytterligare länder. Rabeximod utvärderas i patienter med måttlig covid-19 som behöver syrgasbehandling men inte har behov av respiratorvård. Läkemedelskandidatens unika verkningsmekanism för att kontrollera hyperaktiverade immunceller i lungan ger hopp om att progression till ett akut sjukdomstillstånd kan förhindras.

Förutsatt ett positivt studieutfall avser Cyxone att ansöka om nödgodkännande av Rabeximod så snart bolaget har identifierat en strategisk partner för projektet. Cyxone kommer att fortsätta utvecklingen av Rabeximod inom covid-19 och andra liknande virusorsakade luftvägssjukdomar, såväl  som inom ledgångsreumatism.

”Vi är mycket glada över att nu ha inlett denna viktiga studie av Rabeximod i patienter med covid-19 vid det första studiecentret i Polen. Behandlingar som Rabeximod har potential att rädda liv, såväl i den pågående pandemin som i framtida pandemier orsakade av luftvägsvirus. Även om ett flertal vacciner nu börjar bli tillgängliga så finns det ett stort behov av behandlingar för de patienter som inte kan vaccineras, och för oförutsedda scenarion där vaccinets skyddseffekt är kortare än förväntat eller mutationer uppstår. Behovet är stort även vid andra virussjukdomar som till exempel influensa, SARS och framtida, helt nya typer av virus,” säger Cyxones vd, Tara Heitner.

Kontakt

Tara Heitner, vd
Tel: 070 781 88 08
Email: tara.heitner@cyxone.com

Adelgatan 21
211 22 Malmö

Om Cyxone

Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för sjukdomar i immunsystemet såsom reumatoid artrit och multipel skleros såväl som för akuta respiratoriska sjukdomstillstånd som orsakats av virus. Rabeximod är en läkemedelskandidat i Fas 2 och utvärderas som behandling för reumatoid artrit och måttlig covid-19. T20K är en läkemedelskandidat i Fas 1 för behandling av multipel skleros. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, 08 503 015 50, ca@mangold.se. För mer information besök www.cyxone.com.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar