DBPs vetenskapliga artikel om MGMT och Temodex är i PubMed

Double Bond Pharmaceuticals pilotstudie om huruvida den kända gliom-biomarkören MGMT kan ha samband med överlevnaden av Temodex-behandlade patienter med hjärncancer är nu tillgänglig online på bland annat PubMed som ”ahead of print”. Artikeln har som tidigare meddelats granskats av en vetenskaplig expertpanel varpå blev accepterad för publikation i Neoplasma och kommer att publiceras i den fysiska versionen av tidskriften i början av 2019.

”Studiens resultat förser oss med en viktig insikt om den potentiella bredden av den terapeutiska effekten av Temodex och SI053”, - säger Igor Lokot, VD för Double Bond Pharmaceutical. “Baserat på dessa preliminära fynd förväntar vi oss att lokal tillförsel av temozolomid kan bli en ny behandlingsmöjlighet för hjärncancerpatienter som är resistenta mot systemiskt administrerad temozolomid.“

Läs hela artikeln här: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30569719

Mer om SI-053 och Temodex: Temodex, som är en lokalt verkande formulering av temozolomid utvecklat av RI PCP i Minsk i Vitryssland, är registrerad i Vitryssland sedan år 2014 som förstavalsbehandling av glioblastom. Temodex förvärvades av DBP hösten 2015 och utvecklas nu under namnet SI-053 i DBPs pipeline för att nå den Europeiska och globala marknaden. SI-053 förbereds sedan förvärvet för att gå igenom alla de tester och prövningar som behövs för att bli ett registrerat läkemedel mot hjärncancer i EU och globalt. Mer information hittar du här (http://doublebp.com/sv/produkter/temodexsv ). Video presentation: https://youtu.be/v1YLyyUS7DA

Fullständigt bolagsnamn:      Double Bond Pharmaceutical International AB (publ)
Organisationsnummer:          556991-6082
Aktiens kortnamn:                  DBP B
Aktiens ISIN-kod:                    SE0007185525 

        
För mer information, kontakta:
Igor Lokot, VD

Hemsida: http://www.doublebp.com/

Maila till: info@doublebp.com

Blogg: http://blog.doublebp.com

Följ oss på LinkedIn, Facebook och Twitter!

Information om Double Bond Pharmaceutical International AB

DBP är ett farmaceutiskt bolag med verksamhet som inriktar sig framför allt på behandling av cancersjukdomar genom en egenutvecklad drug-delivery-teknologi. Bolaget har i juni 2015 beviljats Orphan Drug Designation-status av European Medicines Agency (EMA) för sin första produkt, SA-033, för behandling av hepatoblastom. Double Bond Pharmaceutical har i oktober 2015 förvärvat rättigheterna till Temodex – ett läkemedel registrerat i Vitryssland för behandling av hjärntumörer. Bolaget har i juli 2016 beviljats Orphan Drug Designation-status av EMA för denna formulering av temozolomid för behandling av gliom. Denna formulering utvecklas nu vidare för att registreras i EU och bär namnet SI-053 i DBPs pipeline. DBP har under senaste året även startat två dotterbolag, Drugsson AB för distribution av färdigutvecklade humana läkemedels- och medicintekniska produkter samt kosttillskott inom Skandinavien, samt FarmPharma AB för utveckling av innovativa veterinärmedicinska produkter.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar