Artikel av professor Johnny Ludvigsson om kliniska studier med Diamyd® publicerad i Expert Opinion on Biological Therapy

En referentgranskad artikel om publicerad forskning och pågående kliniska studier med GAD-alum (Diamyd®) har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Expert Opinion on Biological Therapy. Artikeln är författad av professor Johnny Ludvigsson vid Linköpings universitet som även är huvudprövare i flera av de pågående studierna med Diamyd®. I artikeln belyser han behandlingens säkerhet, användarvänlighet och tolerabilitet samt poängterar att det finns en stor sannolikhet för att Diamyd® har effekt. Denna effekt behöver förstärkas, till exempel genom kombinationsterapier eller nya administrationssätt.

Artikelns sammanfattning, GAD65: a prospective vaccine for treating Type 1 diabetes?, finns tillgänglig på http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14712598.2017.1328495 

Fem kliniska studier pågår med diabetesvaccinet Diamyd®. Som tidigare meddelats förväntas en uppföljande pivotal fas II-studie, där Diamyd® ges direkt i lymfkörtel, att starta till hösten vid utvalda kliniker i några länder i Europa inklusive Sverige.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical arbetar dedikerat för att bota diabetes och andra allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.

Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®, en Antigen-Baserad Terapi (ABT) baserad på den exklusivt inlicensierade GAD-molekylen. För närvarande pågår sex kliniska studier med Diamyd®. GABA utgör vid sidan av diabetesvaccinet en central tillgång i Diamyd Medical och Bolaget arbetar med sin inlicensierade GABA-teknologi även här med att utveckla en egen läkemedelsprodukt. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB (tidigare Cellaviva AB). Diamyd Medical har också ägarandelar i medtech-bolaget Companion Medical, Inc. i San Diego, USA; samt i genterapibolaget Periphagen, Inc., Pittsburgh, USA.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post: ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68
E-post: info@diamyd.com Org. nr: 556242-3797 Hemsida: www.diamyd.com 

Denna information är sådan information som Diamyd Medical är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2017 kl 16.15 CET

Taggar:

Om oss

Diamyd Medical är ett svenskt diabetesbolag dedikerat till att bota autoimmun diabetes genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.

Prenumerera

Dokument & länkar