Diabetesvaccinet Diamyd® uppmärksammas med två kommande presentationer på International Diabetes Federation Congress

Report this content

Två vetenskapliga abstrakt, varav det ena belyser kliniska resultat som visat förbättrad blodsockerkontroll efter behandling med Diamyd® (GAD-alum) och det andra utformningen av den precisionsmedicinska fas III-studien DIAGNODE-3, är utvalda att presenteras på  konferensen International Diabetes Federation Congress (IDF) som hålls som ett digitalt evenemang den 6-11 december 2021. Presentationerna kommer att hållas av professor Johnny Ludvigsson, Linköpings universitet och Ulf Hannelius, vd för Diamyd Medical.

- Det är en stor ära och ett bevis på vikten av vårt arbete att det terapeutiska diabetesvaccinet Diamyd® röner allt mer intresse och får denna uppmärksamhet vid en så prestigefylld internationell konferens, säger Ulf Hannelius, vd för Diamyd Medical.

Den första presentationen har titeln ”Intralymphatic GAD-Alum (Diamyd®) improves glycemic control in Type 1 diabetes patients carrying HLA DR3-DQ2”, och kommer att presenteras av professor Johnny Ludvigsson. Presentationen sammanfattar resultaten från fas IIb-studien DIAGNODE-2,  där individer med typ 1-diabetes som bär genen HLA DR3-DQ2, 15 månader efter studiestart, mätte signifikant kortare tid med förhöjd blodsockernivå (ojusterat p-värde 0,0043) och signifikant mer tid med normal blodsockernivå (ojusterat p-värde 0,0075) efter behandling med Diamyd® än patienter behandlade med placebo.

Den andra presentationen heter ”Design of a precision medicine GAD-alum immunterapy Phase III clinical trial in Type 1 Diabetes”, och kommer att presenteras av Ulf Hannelius. Som tidigare kommunicerats syns den bästa effekten av det teraputiska diabetesvaccinet Diamyd® hos individer som är positiva för HLA DR3-DQ2-genen och samtidigt är negativa för HLA DR4-DQ8 genen, den så kallade Super-respondergruppen. Fas III-studien DIAGNODE-3 är utformad för att formellt bedöma, med hög statistisk power, behandlingseffekten både i hela patientpopulationen av individer som bär DR3-DQ2-genen samt i undergruppen Super-responders (ungefär hälften av hela patientpopulationen i studien).

Utöver presentationerna på IDF 2021 (https://idf2021.org/) kommer abstrakten även att publiceras i den officiella tidningen för International Diabetes Federation;  “Diabetes Research and Clinical Practice”.

International Diabetes Federation (IDF) är en paraplyorganisation med över 230 nationella diabetesföreningar i 170 länder och territorier. Förbundet representerar intressen för det växande antalet personer med diabetes och de som är i riskzonen. IDF har varit ledande inom det globala diabetessamhället sedan 1950.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical utvecklar läkemedel med precisionsmedicinsk inriktning mot typ 1-diabetes. Diabetesvaccinet Diamyd® är en antigenspecifik immunoterapi för bevarande av kroppens insulinproduktion. En större metastudie samt bolagets europeiska fas IIb-studie DIAGNODE-2, där diabetesvaccinet administrerats direkt i lymfkörtel i barn och unga vuxna med nydiagnostiserad typ 1-diabetes har visat statistisk signifikant effekt i en stor genetiskt fördefinierad patientgrupp i att bevara egen insulinproduktion vid 15 månader. Förberedelser för en bekräftande fas III-studie i USA och Europa pågår för att börja rekrytera patienter senare under 2021. En anläggning för vaccintillverkning inrättas i Umeå för tillverkning av rekombinant GAD65, den aktiva ingrediensen i det terapeutiska diabetesvaccinet Diamyd®. Diamyd Medical utvecklar även det GABA-baserade prövningsläkemedlet Remygen® för att återskapa kroppens insulinproduktion samt som ett läkemedel för att förebygga kraftigt sänkt blodsocker. En prövarinitierad Remygen®-studie med patienter som haft typ 1-diabetes i minst fem år pågår vid Uppsala Akademiska Sjukhus. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser; tel: +46 8-528 00 399, e-mail: info@fnca.se.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post:
ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68
E-post:
info@diamyd.com Org. nr: 556242–3797 Hemsida: https://www.diamyd.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2021 kl 09.15 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar