Diamyd Medical presenterar vid kommande vetenskapliga konferenser

Report this content

Metaanalysen som beskriver de genetiskt definierade respondergrupperna till Diamyd®-behandling kommer att presenteras vid Precision Diabetes Medicine 2021-mötet (PMD) i april och vid 14th International Conference on Advanced Technologies and Treatments of Diabetes (ATTD) i juni.

VD Ulf Hannelius presenterar en poster med titeln "Accelerating precision therapies for T1D by targeting genetic responder groups - the influence of HLA haplotype on GAD-specific immunotherapy" på PMD 2021. Konferensen arrangeras av American Diabetes Association (ADA) och European Association for the Study of Diabetes (EASD) och kommer att äga rum som ett virtuellt möte den 8-10 april 2021. Konferenswebbplatsen kan nås via www.pdm2021.org

På ATTD kommer Ulf Hannelius att hålla en presentation med titeln "Novel treatment of type 1 diabetes - the influence of HLA, number of doses and administration route on the effect of GAD-specific immunotherapy". Konferensen kommer att äga rum som ett virtuellt möte den 2-5 juni 2021. Konferenswebbplatsen kan nås via https://attd.kenes.com/

Diamyd Medical kommer också att delta i 3rd Annual Articial Intelligence and Machine Learning for Advanced Drug Discovery and Development Forum, där Ulf Hannelius kommer att presentera under rubriken "Precision Medicine and Antigen-Specific Immunotherapy in Type 1 Diabetes – The Potential for Machine Learning", samt delta i en paneldiskussion. Konferensen kommer att äga rum som ett virtuellt möte den 13-14 april. Konferenswebbplatsen kan nås via https://www.bisgrp.com/event/3rd-annual-artificial-intelligence-and-machine-learning-for-advanced-drug-discovery-and-development-forum

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical utvecklar läkemedel mot typ 1-diabetes. Diabetesvaccinet Diamyd® är en antigenspecifik immunoterapi för bevarande av kroppens insulinproduktion. En större metastudie samt bolagets europeiska fas IIb-studie DIAGNODE-2, där diabetesvaccinet administrerats direkt i lymfkörtel i barn och unga vuxna med nydiagnostiserad typ 1-diabetes har visat statistisk signifikant effekt i en genetiskt fördefinierad patientgrupp i att bevara egen insulinproduktion vid 15 månader. En ny anläggning för vaccintillverkning inrättas nu i Umeå för tillverkning av rekombinant GAD65, den aktiva ingrediensen i det terapeutiska diabetesvaccinet Diamyd®. Diamyd Medical utvecklar även det GABA-baserade prövningsläkemedlet Remygen® för att återskapa kroppens insulinproduktion samt som ett läkemedel för att förebygga kraftigt sänkt blodsocker. En prövarinitierad Remygen®-studie med patienter som haft typ 1-diabetes i minst fem år pågår vid Uppsala Akademiska Sjukhus. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser; tel: +46 8-528 00 399, e-mail: info@fnca.se.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post:
ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68
E-post:
info@diamyd.com Org. nr: 556242–3797 Hemsida: https://www.diamyd.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2021 kl 12:00 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar