• news.cision.com/
  • Diamyd Medical AB/
  • Diamyd Medical utvalt att presentera resultat från en metaanalys av diabetesvaccinet Diamyd® på diabeteskonferensen EASD

Diamyd Medical utvalt att presentera resultat från en metaanalys av diabetesvaccinet Diamyd® på diabeteskonferensen EASD

Report this content

Ett vetenskapligt abstrakt som beskriver de senaste resultaten från en metaanalys baserad på data från fler än 600 individer med typ 1-diabetes som deltagit i kliniska prövningar med Diamyd® (GAD-alum) har valts ut att presenteras muntligt vid den årliga EASD-konferensen (European Association for the Study of Diabetes).

Abstraktet som sammanfattar resultatet av metaanalysen har titeln, ”The influence of HLA haplotype, number of injections and administration route on the effect of GAD-specific immunotherapy in type 1 diabetes” (Påverkan av HLA-haplotyp, antal injektioner och administreringsväg på effekten av GAD-specifik immunterapi vid typ 1-diabetes) kommer att presenteras live av Ulf Hannelius, vd för Diamyd Medical. Resultaten stöder ett precisionsmedicinskt tillvägagångssätt med Diamyd® där signifikant effekt på bevarandet av den egna insulinproducerande förmågan och förbättrad blodsockerkontroll sågs hos personer med viss genotyp, HLA DR3-DQ2, som omfattar cirka hälften av alla typ 1-diabetespatienter.

Konferensen hålls virtuellt den 27 september-1 oktober 2021. Sessionen där presentationen ges, " OP 43 Genes, epigenes and telomeres in type 1 diabetes ", kommer att äga rum fredagen den 1 okt  kl. 12:30 - 13:30; observera att de angivna tiderna är CEST. Abstraktet kommer att publiceras på EASD:s webbplats och i onlineversionen av Diabetologia.

För mer information om EASD:s årliga konferensen se https://www.easd.org/annual-meeting/easd-2021.html

Om EASD
European Association for the Study of Diabetes e.V. (EASD) är en ideell medicinsk vetenskaplig organisation. EASD grundades 1965 och huvudkontoret är baserat i Düsseldorf i Tyskland. Organisationens syfte är att uppmuntra och stödja forskning inom diabetesområdet, att sprida kunskap och att underlätta dess tillämpning.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical utvecklar läkemedel mot typ 1-diabetes. Diabetesvaccinet Diamyd® är en antigenspecifik immunoterapi för bevarande av kroppens insulinproduktion. En större metastudie samt bolagets europeiska fas IIb-studie DIAGNODE-2, där diabetesvaccinet administrerats direkt i lymfkörtel i barn och unga vuxna med nydiagnostiserad typ 1-diabetes har visat statistisk signifikant effekt i en genetiskt fördefinierad patientgrupp i att bevara egen insulinproduktion vid 15 månader. Förberedelser för en bekräftande fas III-studie i USA och Europa pågår för att börja rekrytera patienter senare under 2021. En ny anläggning för vaccintillverkning inrättas nu i Umeå för tillverkning av rekombinant GAD65, den aktiva ingrediensen i det terapeutiska diabetesvaccinet Diamyd®. Diamyd Medical utvecklar även det GABA-baserade prövningsläkemedlet Remygen® för att återskapa kroppens insulinproduktion samt som ett läkemedel för att förebygga kraftigt sänkt blodsocker. En prövarinitierad Remygen®-studie med patienter som haft typ 1-diabetes i minst fem år pågår vid Uppsala Akademiska Sjukhus. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser; tel: +46 8-528 00 399, e-mail: info@fnca.se.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post:
ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68
E-post:
info@diamyd.com Org. nr: 556242–3797 Hemsida: https://www.diamyd.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2021 kl 14:15 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar