• news.cision.com/
  • Diamyd Medical AB/
  • Diamyd Medical väljer Cytivas FlexFactory-plattform för framställning av typ 1-diabetesvaccin med precisionsmedicinsk inriktning

Diamyd Medical väljer Cytivas FlexFactory-plattform för framställning av typ 1-diabetesvaccin med precisionsmedicinsk inriktning

Report this content

• FlexFactory-plattformen gör det möjligt för Diamyd Medical att tillverka sitt nyckelprotein GAD65 för typ 1-diabetesvaccin med precisionsmedicinsk inriktning

• Diamyd Medicals biologiska tillverkningsenhet finns i Umeå

• FlexFactory är en konfigurerbar såkallad ”single-use” plattform för biologisk tillverkning

Diamyd Medical kommer att installera en Cytiva FlexFactory-plattform i Umeå. Väl i drift påbörjas tillverkningen av Bolagets vaccin med precisionsmedicinsk inriktning. Typ 1-diabetesvaccinet, det första i sitt slag, syftar till att omprogrammera immunceller och förhindra förstörelse av insulinproducerande betaceller.

Globalt lever över 1,1 miljoner barn och ungdomar med den autoimmuna sjukdomen typ 1-diabetes1. Diamyd Medical utvecklar terapier som riktar sig till de bakomliggande orsakerna till sjukdomen. Under den kliniska utvecklingen av vaccinet hotade den globala pandemin framstegen.

-Vikten av att ha kontroll över sin egen tillverkningsprocess för biologiska läkemedel har aldrig varit så tydlig som under den nuvarande pandemin, säger Ulf Hannelius, vd för Diamyd Medical. Med FlexFactory kommer vi att kunna producera GAD, den aktiva substansen i vårt diabetesvaccin. Vi valde Cytivas lösningar på grund av flexibiliteten. Plattformen vi använder idag kan omvandlas imorgon för att möta framtida tillväxt och efterfrågan.

-Vi utvecklade vår FlexFactory-plattform till att vara flexibel och skalbar så att företag som Diamyd Medical kan hantera förändrade krav, säger Olivier Loeillot, vice vd för BioProcess, Cytiva. Oavsett om det handlar om mindre riktade terapier eller tillverkning i större skala är målet detsamma: att få livsförändrande behandlingar till de mest sårbara - snabbare och effektivare. Vaccinet, den antigenspecifika immunterapin Diamyd®, riktar sig till ungefär femtio procent av de individer som nyligen diagnostiserats med typ 1-diabetes, specifikt individer som bär på HLA haplotypen DR3-DQ2.

I över 80 installationer runt om i världen accellererar FlexFactory integrerade tillverkningslinjer forskning, kliniska studier och kommersiell produktion av avancerade och nya läkemedel och vacciner.

Klicka här för mer information om hur Cytivas företagslösningar fungerar.

https://www.cytivalifesciences.com/en/us/solutions/bioprocessing/products-and-solutions/enterprise-solutions

Om Cytiva
Cytiva är en global aktör inom life sciences med mer än 7 000 medarbetare i 40 länder som är dedikerade till att utveckla och effektivisera terapier. Som en pålitlig partner till kunder som varierar i storlek och omfattning ger Cytiva snabbhet, effektivitet och kapacitet till forsknings- och produktonsprocesser, vilket möjliggör utveckling, tillverkning och leverans av transformativa läkemedel till patienter.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical utvecklar läkemedel mot typ 1-diabetes. Diabetesvaccinet Diamyd® är en antigenspecifik immunoterapi för bevarande av kroppens insulinproduktion. En större metastudie samt bolagets europeiska fas IIb-studie DIAGNODE-2, där diabetesvaccinet administrerats direkt i lymfkörtel i barn och unga vuxna med nydiagnostiserad typ 1-diabetes har visat statistisk signifikant effekt i en genetiskt fördefinierad patientgrupp i att bevara egen insulinproduktion vid 15 månader. En ny anläggning för vaccintillverkning inrättas nu i Umeå för tillverkning av rekombinant GAD65, den aktiva ingrediensen i det terapeutiska diabetesvaccinet Diamyd®. Diamyd Medical utvecklar även det GABA-baserade prövningsläkemedlet Remygen® för att återskapa kroppens insulinproduktion samt som ett läkemedel för att förebygga kraftigt sänkt blodsocker. En prövarinitierad Remygen®-studie med patienter som haft typ 1-diabetes i minst fem år pågår vid Uppsala Akademiska Sjukhus. Diamyd Medical är en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser; tel: +46 8-528 00 399, e-mail: info@fnca.se.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post:
ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68
E-post:
info@diamyd.com Org. nr: 556242–3797 Hemsida: https://www.diamyd.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2021 kl 15.15 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar