Internationellt känd diabetesexpert föreslås till Diamyd Medicals styrelse

En av världens mest framstående diabetesexperter, professor Mark Atkinson, American Diabetes Association Eminent Scholar for Diabetes Research; Director, UF Diabetes Institute; University of Florida, Gainesville, FL, USA, föreslås till Diamyd Medicals styrelse vid den kommande årsstämman den 15 november 2018. Omval föreslås - till ordförande: Erik Nerpin, Jur kand och LL.M International Banking Law, advokat, Stockholm; och för styrelseledamöter: Anders Essen-Möller, M.Sc. och grundare av Bolaget, ordförande i NextCell Pharma AB, Stockholm; Torbjörn Bäckström, professor och chef för neurosteroidforskningscentret i Umeå, vd för Umecrine AB, Umeå; och Maria-Teresa Essen-Möller, M.Sc. och vd för Health Solutions AB, Stockholm.

Efter att ha följt Diamyd Medical som vetenskaplig rådgivare under många år, är det med stor entusiasm jag kommer att gå med i bolagets styrelse, säger professor Mark Atkinson. Jag ska göra mitt bästa för att fortsätta att göra skillnad för de som lever med typ 1-diabetes.

Mark Atkinson ger ovärderlig expertis och erfarenhet till vår styrelse, säger Anders Essen-Möller, grundare och styrelseledamot i Diamyd Medical. Då vårt terapeutiska diabetesvaccin går in i sen utvecklingsfas finns det ett stort behov av att finnas främst på listan över kommande internationella strategiska samarbeten för att bota sjukdomen

Dr Atkinsons forskning inbegriper de immunologiska mekanismer som ligger till grund för uppkomsten av typ 1-diabetes, med ett primärt mål att utveckla en effektiv metod för att förebygga och reversera sjukdomen.

Vi är oerhört stolta och hedrade att välkomna denna världsledande expert på diabetes för att ta en aktiv del i Diamyd Medical, säger Ulf Hannelius, vd för Diamyd Medical.

Årsstämman i Diamyd Medical för räkenskapsåret 2017/2018 kommer att hållas den 15 november 2018 kl. 17:00 på hotell Kung Carl, Birger Jarlsgatan 21 i Stockholm. Presentationer planeras hållas av professor Per-Ola Carlsson, Akademiska Sjukhuset i Uppsala och Uppsala universitet och Professor Johnny Ludvigsson, Linköpings universitet. Professor Atkinson kan komma att delta delvis via videolänk.

Om Diamyd Medical
Diamyd Medical arbetar dedikerat för att bota diabetes och andra allvarliga inflammatoriska sjukdomar genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.

Diamyd Medical utvecklar diabetesvaccinet Diamyd®, för antigenspecifik immunoterapi baserad på den exklusivt inlicensierade GAD-molekylen. Diamyd® har visat på god säkerhet i studier på med mer än 1000 patienter samt på effekt i vissa prespecificerade subgrupper. Utöver Bolagets egna europeiska fas II-studie DIAGNODE-2, där diabetesvaccinet administreras direkt i lymfkörtel, pågår fyra prövarinitierade kliniska studier med Diamyd®. Diamyd Medical utvecklar även det orala GABA-baserat prövningsläkemedel Remygen®. En prövarinitierad studie med patienter som haft typ 1-diabetes i minst fem år har startat vid Uppsala Akademiska Sjukhus. En prövarinitierad placebokontrollerad studie med GABA och Diamyd® i patienter som nyligen insjuknat i typ 1-diabetes pågår vid University of Alabama at Birmingham. Exklusiva licenser för GABA och positiva allosteriska modulatorer av GABA-receptorer avseende behandling av diabetes och inflammatoriska sjukdomar utgör vid sidan av diabetesvaccinet Diamyd® och Remygen® centrala tillgångar i bolaget. Diamyd Medical är vidare en av huvudägarna i stamcellsbolaget NextCell Pharma AB samt har ägarandelar i det medicintekniska bolaget Companion Medical, Inc., San Diego, USA och i genterapibolaget Periphagen, Inc., Pittsburgh, USA.

Diamyd Medicals B-aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet DMYD B. FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, kontakta:
Ulf Hannelius, vd
Tel: +46 736 35 42 41
E-post: ulf.hannelius@diamyd.com

Diamyd Medical AB (publ)
Kungsgatan 29, SE-111 56 Stockholm, Sverige. Tel: +46 8 661 00 26, Fax: +46 8 661 63 68
E-post: info@diamyd.com Org. nr: 556242–3797 Hemsida: www.diamyd.com

Denna information är sådan information som Diamyd Medical är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2018 kl 10:15 CET.

Taggar:

Om oss

Diamyd Medical är ett svenskt diabetesbolag dedikerat till att bota autoimmun diabetes genom läkemedelsutveckling och investeringar inom stamcellsteknologi och medicinteknik.

Prenumerera

Dokument & länkar