Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) – Estea tecknar avtal med Region Stockholm och Folktandvården

Report this content

Stockholm 3 juni 2020 – Estea AB:s helägda dotterbolag Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) har tecknat två nya sjuåriga hyresavtal i fastigheten Möllan 1. Hyresgästerna är Region Stockholm och Folktandvården.

Region Stockholms avtal innebär en utökning av deras befintliga yta i fastigheten och en ökning av hyresvärdet. Det nya avtalet uppgår till 2 000 kvm och hyresvärdet uppgår till 5,2 Mkr årligen. Totalt hyr Region Stockholm med det nya avtalet drygt 7 500 kvm i fastigheten. Avtalet med Folktandvården är en nyuthyrning omfattande 586 kvm med ett hyresvärde om 1,6 Mkr årligen. Inflytt för Folktandvården sker den 1 januari 2021. Båda avtalen löper i sju år.

Lokalerna är en del av fastigheten Möllan 1 som i huvudsak innehåller närakut och vårdrelaterad verksamhet.

”Vårdbyggnaden Möllan 1 är ett av Esteas stora utvecklingsprojekt och vi är stolta och glada att dessa två stora aktörer väljer att såväl fortsätta och utöka samarbetet som att nyetablera sig. Direkt eller indirekt statligt eller kommunalt finansierade hyresgäster är en central del av fondens strategi i att säkerställa stabila och långsiktiga kassaflöden, vilket skapar trygghet, säger Johan Eriksson, VD Estea AB.”

Kontaktpersoner för ytterligare information

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

Per Torpare, Försäljningschef Estea AB, tfn 070 922 10 88, per.torpare@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ)

Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) är ett svenskt aktiebolag, men också en AIF (Alternativ Investeringsfond) enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”). Fonden har sedan starten 2015 haft målet att över tid bygga upp en portfölj av olika typer av fastigheter belägna på olika orter i Sverige, för att på så sätt uppnå en diversifiering av investeringsrisker. Förvaltare av Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) är Estea AB som har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva förvaltning i enlighet med LAIF (2013:546). Fondens kapitalandelsbevis handlas på NDX (NGM).

Taggar:

Dokument & länkar