Dela

Citat

Vi har beslutat att fullfölja tidigare villkorade avtal avseende bostadsutveckling i Eskilstuna och attraktiva Norra Munktellstaden, ett område vi tror på och där vi har en effektiv etablerad förvaltning. Förvärvet kompletterar och stärker den övriga portföljen väl med ett inslag av värdetillväxt
Johan Eriksson, VD Estea AB
Förvärvet bidrar ytterligare till vår portfölj av fastigheter med helt eller delvis statligt eller kommunalt finansierade hyresgäster, vilket skapar en stabilitet och långsiktighet i fonden. Fastigheten är attraktivt belägen i ett område under utveckling, med bland annat nya bostäder planerade. Vi kommer även själva att arbeta aktivt med utveckling av fastigheten
Johan Eriksson, VD Estea AB
Det är ovanliga tider och en viss oro har infunnit sig i finansmarknaden i stort och fastighetsbranschen specifikt. Vi kan dock konstatera att vår relativt defensiva strategi med fokus på allmännyttiga hyresgäster har skapat en värderingsmässig motståndskraft i vår fastighetsportfölj, vilket gör att dessa tillgångar kan kompensera för mer känsliga tillgångar. På aggregerad nivå ser vi goda möjligheter för fonden.
Johan Eriksson, VD Estea AB
Vi tackar alla som deltagit i omröstningen. Det stora röstdeltagandet visar på ett omfattande engagemang bland investerarna. Förvaltningen fortsätter att fokusera på den befintliga fastighetsportföljen
Johan Eriksson, VD Estea AB
Höstens lyckade emissioner har skapat utrymme för fortsatt expansion och tillväxt. Redan under slutet av året förvärvade vi flera intressanta fastigheter som kompletterar fastighetsportföljen väl, vilket låg helt i linje med våra planer när vi genomförde nyemissionerna. Under maj månad avyttrade vi två fastigheter i Gävle i syfte att renodla fastighetsbeståndet. Denna transaktion frigjorde utrymme för nya förvärv och tillsammans med höstens kapitalanskaffningar kunde vi förvärva fyra fastigheter i Karlstad, en fastighet i Huddinge och ytterligare en fastighet i Nynäshamn. Nettoeffekten av dessa transaktioner är att den uthyrningsbara ytan har ökat med cirka 23 500 kvm och de kontrakterade årshyresintäkterna har ökat med cirka 25,0 MSEK. Under de senaste åren har vår fastighetsportfölj fokuserats i allt högre utsträckning på samhällsfastigheter. Dessa fastigheter har ofta hyresgäster där intäkter direkt eller indirekt är finansierade genom statliga medel. Sammantaget genereras ca 69 procent av våra hyresintäkter från samhällsfastigheter och bostäder vilket i sammanhanget ger oss en trygghet i en tid som är förknippad med stor osäkerhet
Johan Eriksson, VD Estea AB
Förvärvet är i linje med fondens inriktning mot direkt eller indirekt statligt eller kommunalt finansierade hyresgäster och stärker närvaron i centrala Karlstad, där vi skapar en effektiv förvaltningsenhet
Johan Eriksson, VD Estea AB
Höstens lyckade emissioner har skapat utrymme för fortsatt expansion och tillväxt. Redan under slutet av året förvärvade vi flera intressanta fastigheter som kompletterar fastighetsportföljen väl, vilket låg helt i linje med våra planer när vi genomförde nyemissionerna. Under maj månad avyttrade vi två fastigheter i Gävle i syfte att renodla fastighetsbeståndet. Denna transaktion frigjorde utrymme för nya förvärv och tillsammans med höstens kapitalanskaffningar kunde vi förvärva fyra fastigheter i Karlstad, en fastighet i Huddinge och ytterligare en fastighet i Nynäshamn. Nettoeffekten av dessa transaktioner är att den uthyrningsbara ytan har ökat med cirka 23 500 kvm och de kontrakterade årshyresintäkterna har ökat med cirka 25,0 MSEK.
Johan Eriksson, VD Estea AB
Vi fortsätter vår inriktning mot publika fastigheter och samhällsfastigheter. Förvärvet bidrar ytterligare till de omkring två tredjedelar av fondens hyresintäkter som direkt eller indirekt kommer från statliga, kommunala och bostadshyres­gäster, vilket skapar en trygg och stabil avkastning
Johan Eriksson, VD Estea AB
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp

Prenumerera