Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) – Skriftligt förfarande avgjort – Fondvillkor oförändrade

Report this content

Stockholm 5 maj 2020 – Omröstningen avseende ändring av villkoren i Estea AB:s helägda dotterbolag och alternativa investeringsfond Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) har nu avslutats med utfallet att de föreslagna förändringarna inte röstas igenom.

Investerare med motsvarande ca 75 procent av lånebeloppet har röstat. Med ca 82 procent av rösterna för ett genomförande, har kravet om 90 procents godkännande inte uppnåtts. Således kommer de föreslagna förändringarna inte att genomföras och fondens villkor är oförändrade.

”Vi tackar alla som deltagit i omröstningen. Det stora röstdeltagandet visar på ett omfattande engagemang bland investerarna. Förvaltningen fortsätter att fokusera på den befintliga fastighetsportföljen, säger Johan Eriksson, VD Estea AB”

Kontaktpersoner för ytterligare information

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

Per Torpare, Försäljningschef Estea AB, tfn 070 922 10 88, per.torpare@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ)

Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) är ett svenskt aktiebolag, men också en AIF (Alternativ Investeringsfond) enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”). Fonden har sedan starten 2015 haft målet att över tid bygga upp en portfölj av olika typer av fastigheter belägna på olika orter i Sverige, för att på så sätt uppnå en diversifiering av investeringsrisker. Förvaltare av Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) är Estea AB som har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva förvaltning i enlighet med LAIF (2013:546). Fondens kapitalandelsbevis handlas på NDX (NGM).

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Vi tackar alla som deltagit i omröstningen. Det stora röstdeltagandet visar på ett omfattande engagemang bland investerarna. Förvaltningen fortsätter att fokusera på den befintliga fastighetsportföljen
Johan Eriksson, VD Estea AB