Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) – Förvärvar vård- och utbildningsfastighet från Hemsö i Västerhaninge Centrum

Report this content

Stockholm 2020-06-10 – Estea AB:s helägda dotterbolag och alternativa investeringsfond, Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ), har förvärvat fastigheten Ribby 1:451 i Västerhaninge till ett underliggande fastighetsvärde om ca 69 Mkr. Säljare är Hemsö Fastighets AB. Planerat tillträde är den 15 juni 2020.

Fastigheten är belägen vid Västerhaninge Centrum och har nära anknytning till pendeltågstation, 30 minuter från T-centralen i Stockholm. Hyresintäkterna kommer till största delen från Akka hälsocentral, Västerhaninge Montessoriskola, Wellnes i Tungelsta och Folktandvården. Förvärvet omfattar 6 951 kvm uthyrningsbar yta och årliga kontrakterade hyresintäkter för fastigheten beräknas uppgå till ca 8,9 miljoner kronor.

”Förvärvet bidrar ytterligare till vår portfölj av fastigheter med helt eller delvis statligt eller kommunalt finansierade hyresgäster, vilket skapar en stabilitet och långsiktighet i fonden. Fastigheten är attraktivt belägen i ett område under utveckling, med bland annat nya bostäder planerade. Vi kommer även själva att arbeta aktivt med utveckling av fastigheten, säger Johan Eriksson, VD Estea AB”

WSP har agerat teknisk rådgivare i transaktionen.

Kontaktpersoner för ytterligare information

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

Per Torpare, Försäljningschef Estea AB, tfn 070 922 10 88, per.torpare@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ)

Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) är ett svenskt aktiebolag, men också en AIF (Alternativ Investeringsfond) enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”). Fonden har sedan starten 2015 haft målet att över tid bygga upp en portfölj av olika typer av fastigheter belägna på olika orter i Sverige, för att på så sätt uppnå en diversifiering av investeringsrisker. Förvaltare av Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) är Estea AB som har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva förvaltning i enlighet med LAIF (2013:546). Fondens kapitalandelsbevis handlas på NDX (NGM).

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Förvärvet bidrar ytterligare till vår portfölj av fastigheter med helt eller delvis statligt eller kommunalt finansierade hyresgäster, vilket skapar en stabilitet och långsiktighet i fonden. Fastigheten är attraktivt belägen i ett område under utveckling, med bland annat nya bostäder planerade. Vi kommer även själva att arbeta aktivt med utveckling av fastigheten
Johan Eriksson, VD Estea AB