Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) publicerar uppdaterad informations- och insiderpolicy för fonden

Report this content

Stockholm 18 september 2020 – Estea AB:s helägda dotterbolag och alternativa investeringsfond Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) publicerar en uppdaterad informations- och insiderpolicy.   

Informations- och insiderpolicyn för Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) fastställdes av styrelsen för Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) den 18 september 2020 och finns på Estea AB:s hemsida, www.estea.se.

Kontaktpersoner för ytterligare information

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

Per Torpare, Försäljningschef Estea AB, tfn 070 922 10 88, per.torpare@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ)

Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) är ett svenskt aktiebolag, men också en AIF (Alternativ Investeringsfond) enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”). Fonden har sedan starten 2015 haft målet att över tid bygga upp en portfölj av olika typer av fastigheter belägna på olika orter i Sverige, för att på så sätt uppnå en diversifiering av investeringsrisker. Förvaltare av Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) är Estea AB som har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva förvaltning i enlighet med LAIF (2013:546). Fondens kapitalandelsbevis handlas på NDX (NGM).

Taggar:

Dokument & länkar