Riktad emission i Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) fulltecknad

Report this content

Stockholm 8 oktober 2019 – Den riktade emissionen om maximalt 129 Mkr i Estea AB:s fond Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) fulltecknades. Emissionen genomfördes för att tillgodose tilldelning med anledning av det stora intresset för den publika emissionen om maximalt 150 Mkr som ändå övertecknades med cirka 40 Mkr.   

- I september öppnade vi fonden för nya insättningar med en initial ambition att ta in 150 Mkr. Intresset från investerare uppgick till över 320 Mkr och vi valde därför att även rikta en emission mot institutionella investerare. Totalt har vi i dessa emissioner tillfört fonden 279 Mkr i nytt kapital. Vi kommer nu att rikta fokus mot att tillvarata de möjligheter till tilläggsförvärv som vi har identifierat och bedömer kommer att ge ett positivt bidrag till portföljens avkastning, säger Johan Eriksson, VD Estea AB.

Besked om tilldelning sker i enlighet med vad som angivits i prospektet. 

Bolagets kapitalandelsbevis är upptagna till handel och är fritt överlåtbara på NDX-börsen under kortnamn ESTEA KAPBEVIS3, ISIN: SE0007131883.

Kontaktpersoner för ytterligare information

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

Per Torpare, Försäljningschef Estea AB, tfn 070 922 10 88, per.torpare@estea.se 

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”). Verksamheten är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar:

Dokument & länkar