Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) genomför riktad emission för att lösa säljarrevers

Report this content

Stockholm 14 februari 2020 – Estea AB:s fond Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) genomför en riktad emission med huvudsakligt syfte att lösa en säljarrevers. Det totala emissionsbeloppet uppgår till 17,07 Mkr. Emissionen genomförs till kursen 100 %. 

Estea Sverigefastigheter 3:s kapitalandelsbevis (SE0007131883) är sedan 2015 noterat hos NGM (NDX) och lämnar en ränta om 6,25 % per år med kvartalsvis utbetalning. Kapitalandelslånet uppgår efter emissionen till nominellt 792,05 Mkr. Ackumulerad avkastning sedan fondens start är 28,4 %. Räntan genereras av driftöverskottet i fastigheterna. Fondens NAV-värde uppgick den 31 december 2019 till 107,6 %.  

Kontaktpersoner för ytterligare information

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

Per Torpare, Försäljningschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, per.torpare@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ)

Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) är ett svenskt aktiebolag, men också en AIF (Alternativ Investeringsfond) enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”). Fonden har sedan starten 2015 haft målet att över tid bygga upp en portfölj av olika typer av fastigheter belägna på olika orter i Sverige, för att på så sätt uppnå en diversifiering av investeringsrisker. Förvaltare av Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) är Estea AB som har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva förvaltning i enlighet med LAIF (2013:546). Fondens kapitalandelsbevis handlas på NDX (NGM).

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar