Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) utökar kapitalanskaffning genom riktad emission efter stort intresse i syfte att utöka förvärvskapaciteten

Stockholm 30 september 2019 – Estea AB:s fond Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) genomför efter styrelsebeslut en riktad emission för att öka investeringsutrymmet inför kommande förvärv. Emissionen uppgår till maximalt 129 Mkr med minsta teckningsbelopp om 1,2 Mkr och sker med anledning av stort intresse från investerare delvis parallellt med en publik emission på maximalt 150 Mkr.

-Vi fick tidigt indikationer om stort intresse för vår publika emission. För att öka chanserna till tilldelning och samtidigt nyttja de gynnsamma förutsättningarna för att ytterligare öka investeringsutrymmet inför kommande tilläggsförvärv riktar vi en emission mot professionella investerare, säger Johan Eriksson, VD Estea AB.

Estea Sverigefastigheter 3:s kapitalandelsbevis (SE0007131883) är sedan 2015 noterat hos NGM (NDX) och lämnar en ränta om 6,25 % per år med kvartalsvis utbetalning. Ackumulerad avkastning sedan fondens start är 25,2 %. Räntan genereras av driftöverskottet i fastigheterna. Fondens NAV-värde uppgick den 30 juni 2019 till 109,9 %.  

DEN RIKTADE EMISSIONEN I SAMMANDRAG

-       Erbjudandet uppgår till maximalt 129 000 000 SEK, bestående av maximalt 12 900 kapitalandelsbevis

-       Minsta teckningsbelopp: 1 200 000 SEK

-       Teckningskurs: 100 %

-       NAV: 109,9 % per 2019-06-30

-       Årsvis ränta om 6,25 % med kvartalsvis utbetalning

-       Teckningsperiod: 30 september 2019 - 7 oktober 2019

-       Likviddag: 10 oktober 2019

-       Löptid: t.o.m. 2022-06-30 

FÖR FULLSTÄNDIGT ERBJUDANDE OCH PROSPEKT

Mer information finns på Estea AB:s hemsida, www.estea.se.  

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

Per Torpare, Försäljningschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, per.torpare@estea.se 

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

OM ESTEA AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”). Verksamheten är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar