Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) tar in nytt kapital för tilläggsförvärv

Report this content

Stockholm 11 september 2019 – Estea AB:s fond Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) tar in nytt kapital för att öka investeringsutrymmet inför kommande förvärv. Emissionen riktar sig till allmänheten och institutionella investerare i Sverige och uppgår till maximalt 150 Mkr. Vid fulltecknad emission beräknas totala förvärvsutrymmet uppgå till ca 450 Mkr.  

Fonden Sverigefastigheter 3 har sedan starten 2015 haft målet att bygga upp en väldiversifierad portfölj av fastigheter på olika orter i Sverige. Efter sex emissioner äger fonden (per den 30 juni 2019) sju fastigheter i Mellansverige med en sammanlagd uthyrningsbar area om ca 45 300 kvm. Fastigheternas samlade marknadsvärde uppgick den 30 juni 2019 till ca 1,3 miljarder kronor.

Som vi kommunicerade i juni, så har vi beslutat att förlänga löptiden på det kapitalandelslån som har emitterats av Estea Sverigefastigheter 3. Löptiden är förlängd till och med 30 juni 2022. Syftet är bl.a. att kunna tillvarata de möjligheter vi ser i befintligt fastighetsbestånd, men även att kunna växa portföljen vidare genom fler förvärv.” säger Johan Eriksson, VD Estea AB. 

Estea Sverigefastigheter 3:s kapitalandelsbevis (SE0007131883) är sedan 2015 noterat hos NGM (NDX) och lämnar en ränta om 6,25 % per år med kvartalsvis utbetalning. Ackumulerad avkastning sedan fondens start är 25,2 %. Räntan genereras av driftöverskottet i fastigheterna. Fondens NAV-värde uppgick den 30 juni 2019 till 109,9 %.  

”Under juni månad ingick vi för Estea Sverigefastigheter 3 AB’s räkning en avsiktsförklaring om förvärv av fler fastigheter. Fastigheterna ligger väl i linje med vår defensiva strategi med inriktning på publika fastigheter. Affären är bl.a. villkorad av fortsatt analys och fastighetsbesiktningar, samt att vi kan erhålla bankfinansiering på bra villkor. Affären känns mycket spännande.” säger Johan Eriksson, VD Estea AB.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

-       Erbjudandet är riktat till allmänheten och institutionella investerare i Sverige

-       Erbjudandet uppgår till maximalt 150 000 000 SEK, bestående av maximalt 15 000 kapitalandelsbevis

-       Teckningspost: 10 000 SEK

-       Teckningskurs: 100 %

-       NAV: 109,9 % per 2019-06-30

-       Årsvis ränta om 6,25 % med kvartalsvis utbetalning

-       Teckningsperiod: 12 september 2019 - 4 oktober 2019

-       Likviddag: 10 oktober 2019

-       Löptid: 2022-06-30 

DISTRIBUTION OCH SAMARBETSPARTNERS

Avanza Bank agerar finansiell rådgivare, emissionsinstitut och distributör. Teckning kan även ske direkt via Nordnets och Skandiabankens plattformar och depåer. Wistrand Advokatbyrå agerar som legalt ombud till Estea AB.

FÖR FULLSTÄNDIGT ERBJUDANDE OCH PROSPEKT

Mer information finns på Estea AB:s hemsida, www.estea.se, www.estea.se/sf3-esmission, Avanza Banks hemsida, Nordnets hemsida, Skandiabankens hemsida och Finansinspektions hemsida. Prospekt om erbjudande att teckna är per den 11 september godkänt av Finansinspektionen.  

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

Per Torpare, Försäljningschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, per.torpare@estea.se 

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

OM ESTEA AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”). Verksamheten är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar: