Nyemission i Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) övertecknad

Report this content

Stockholm 7 oktober 2019 – Nyemissionen om maximalt 15 000 kapitalandelsbevis, motsvarande 150 Mkr, i Estea AB:s fond Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) övertecknades.

-Vi är glada över det stora intresset som visats för vår emission och önskar alla nya investerare välkomna. Cirka 2 700 investerare kommer att få tilldelning i denna publika emission, säger Johan Eriksson, VD Estea AB.

Besked om tilldelning sker i enlighet med vad som angivits i prospektet. 

Bolagets kapitalandelsbevis är upptagna till handel och är fritt överlåtbara på NDX Börsen under kortnamn ESTEA KAPBEVIS3, ISIN: SE0007131883.

Kontaktpersoner för ytterligare information

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

Per Torpare, Försäljningschef Estea AB, tfn 070 922 10 88, per.torpare@estea.se 

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”). Verksamheten är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar:

Dokument & länkar