Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) – Förvärvar fastighet i Karlstad

Report this content

Stockholm 2020-03-06 – Estea AB:s helägda dotterbolag och alternativa investeringsfond, Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ), har förvärvat fastigheten Björnen 12 i Karlstad till ett underliggande fastighetsvärde om ca 90 Mkr. Säljare är Arwidsro Fastigheter AB. Planerat tillträde är den 2 april 2020.

Fastigheten är belägen i bra mikroläge centralt i Karlstad och är direkt angränsande till en av fonden ägd fastighet. Den ytmässigt största hyresgästen är Folkuniversitetet. Förvärvet omfattar 3 756 kvm uthyrningsbar yta och årliga kontrakterade hyresintäkter för fastigheten beräknas uppgå till ca 8,8 miljoner kronor.

”Förvärvet är i linje med fondens inriktning mot direkt eller indirekt statligt eller kommunalt finansierade hyresgäster och stärker närvaron i centrala Karlstad, där vi skapar en effektiv förvaltningsenhet, säger Johan Eriksson, VD Estea AB”

Arctic Securities har agerat köprådgivare i affären, Wistrand Advokatbyrå har agerat legal rådgivare och WSP har agerat teknisk rådgivare.

Kontaktpersoner för ytterligare information

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

Per Torpare, Försäljningschef Estea AB, tfn 070 922 10 88, per.torpare@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ)

Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) är ett svenskt aktiebolag, men också en AIF (Alternativ Investeringsfond) enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”). Fonden har sedan starten 2015 haft målet att över tid bygga upp en portfölj av olika typer av fastigheter belägna på olika orter i Sverige, för att på så sätt uppnå en diversifiering av investeringsrisker. Förvaltare av Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) är Estea AB som har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva förvaltning i enlighet med LAIF (2013:546). Fondens kapitalandelsbevis handlas på NDX (NGM).

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Förvärvet är i linje med fondens inriktning mot direkt eller indirekt statligt eller kommunalt finansierade hyresgäster och stärker närvaron i centrala Karlstad, där vi skapar en effektiv förvaltningsenhet
Johan Eriksson, VD Estea AB