Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) – Förvärvar fastighet i Eskilstuna

Report this content

Stockholm 27 april 2018 – Estea AB:s helägda dotterbolag och alternativa investeringsfond, Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ), (”Bolaget”), har förvärvat fastigheten Namnsdagen 1 i Eskilstuna. På Fastigheten kommer det totalt uppföras 164 lägenheter i storlekarna 24-93 kvm med inflytt april, maj och september 2018. Fastigheten är belägen i Norra Munktellstaden i centrala Eskilstuna.  

Del av köplikvid betalas med Kapitalandelsbevis via en riktad nyemission till säljaren. Styrelsen beslöt därav med stöd från extra bolagsstämma den 27 april 2018, att genomföra emission om 30 000 000 SEK för nominellt 10 000 kronor per kapitalandelsbevis under kapitalandelslånet ISIN: SE0007131883. Rätt att teckna kapitalandelsbevis tillkommer endast säljaren av fastigheten. 

Bolaget tillträder fastigheten den 27 april 2017 

-       Överenskommet fastighetsvärde uppgår till ca 365 000 000 SEK före avdrag för latent skatt etc.

-       Del av köplikvid sker genom betalning med nyemitterade Kapitalandelsbevis om 30 000 000 SEK

-       Fastigheten består av tre byggnadskroppar om total 164 lägenheter

-       Beräknade årliga hyresintäkter efter färdigställande uppgår till ca 19,5 MSEK.

”Efter genomfört förvärv kommer Bolagets fastighetsportfölj uppgå till ca 1,3 miljarder kronor med bra diversifiering av geografiskt läge, typ av tillgångar och typ av hyresgäster. Vi utesluter ej eventuella ytterligare emissioner och förvärv inom ramen för bolagets investeringsstrategi, säger: David Ekberg, COO på förvaltaren Estea AB”

Bolagets Kapitalandelsbevis är upptagna till handel och är fritt överlåtbara på NDX Börsen under kortnamn ESTEA KAPBEVIS3, ISIN: SE0007131883.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

David Ekberg, vVD Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se

Leif Vang Hansen, Kommunikationschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se 

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”). Verksamheten är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar:

Dokument & länkar