Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) – Förvärvar Fastigheten Hemlingby 52:13 av Nordika Fastigheter AB

Stockholm 21 september 2015 – Estea AB:s helägda dotterbolag Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ), (nedan kallat Bolaget), har förvärvat fastigheten Hemlingby 52:13 vid Gävles södra infart.

Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) tillträder fastigheten den 30 september 2015.

-       Total uthyrningsbar yta uppgår till 8 251 kvm

-       Fastigheten inrymmer idag, ÖoB, Sängjätten, Stadium Outlet, Jysk och Rusta.

-       Den genomsnittliga återstående löptiden för hyreskontrakten i Fastigheten uppgår till cirka 7,5 år.

-       Beräknade årliga hyresintäkter uppgår till ca 10,4 mkr

Hemlingby Köpcentrum är en handelsplats intill Gävles södra infart ca 3 km från city och hit går flera bussar från stadskärnan. Utöver hyresgästerna i den aktuella fastigheten finns företag som Systembolaget, Jula, Biltema, Din Sko, ICA Maxi, Citygross med flera etablerade i området. Under 2015 planerar ytterligare företag att etablera sig i området.

Förvärvet är det första som Bolaget genomför efter nyemitterande av Kapitalandelsbevis. Kapitalandelsbevisen är upptagna till handel på NDX Börsen under kortnamn ESTEA KAPBEVIS3, ISIN: SE0007131883.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se 

Leif Vang Hansen, Kommunikationschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

För mer information om fastighetsinvesteringar och kommande erbjudanden se: www.estea.se

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”). Verksamheten är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar