Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) – Förvärvar fastigheten Stora Mans 1 i Stockholm

Stockholm 15 dec 2017 – Estea AB:s helägda dotterbolag och Alternativa Investeringsfond Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ), (nedan kallat Bolaget), har förvärvat fastigheten Stora mans 1 i Stockholm av Oscar Properties AB (publ).

Bolaget tillträder fastigheten den 28 dec 2017 

-  Total uthyrningsbar yta uppgår till ca 7 600 kvm
- 
Överenskommet fastighetsvärde uppgår till ca 220 000 000 kronor efter avdrag för latent skatt etc.
- 
Fastigheten är i dagsläget fullt uthyrd
- 
Beräknade årliga hyresintäkter uppgår till ca 15 MSEK.
- 
Förvärvet har skett genom köp av aktierna i det fastighetsägande bolaget.

Fastigheten är belägen i Långbro Park, ett växande område i Älvsjö, Stockholm.

”Vi är glada att genomföra ytterligare ett förvärv i Stockholm. Förvärvet kompletterar befintlig portfölj bra och vi ökar genom detta andelen hyresgäster med verksamheter inom vård, skola & omsorg”, säger David Ekberg, Transaktionschef Estea AB

Del av Bolagets kapitalisering har skett via emitterande Kapitalandelsbevis, vilka är upptagna till handel och är fritt överlåtbara på NDX Börsen under kortnamn ESTEA KAPBEVIS3, ISIN: SE0007131883.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00,
johan.eriksson@estea.se 
David Ekberg, vVD Estea AB, tfn 08 679 05 00,
david.ekberg@estea.se 
Leif Vang Hansen, Kommunikationschef Estea AB, tfn 08 679 05 00,
leif.hansen@estea.se 

  
Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”). Verksamheten är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar