Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) – Förvärvar hotellfastighet i Kista

Stockholm 17 december 2018 – Estea AB:s helägda dotterbolag och alternativa investeringsfond, Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ), (”Bolaget”), har förvärvat Knarrarnäs 10 i Kista. Fastigheten nyttjas idag som hotell och drivs av Connect Hotels som också är säljare till Fastigheten.

Planerat tillträde är satt till den 21 december 2018


-
Överenskommet fastighetsvärde om 115 000 000 SEK före omkostnader och avdrag för latent skatt.
-
Hyresgästen Connect Hotels signerar vid tillträde ett 20 årigt hyresavtal

”Förvärvet av Fastigheten i Kista är en bra diversifiering till Bolagets befintliga fastighetsportfölj. Fastigheten håller hög teknisk standard och det långa hyresavtalet bidrar positivt till Bolagets genomsnittliga hyresduration. Connect Hotels är en av Sveriges mest lönsamma hotellkedjor och vi är mycket glada över att ha dem som hyresgäst. Vi har en positiv syn på fastighetsmarknaden och vi jobbar nu vidare med ytterligare intressanta förvärvsmöjligheter, säger: Johan Eriksson, VD Estea AB”


Säljaren har haft Nordier Property Partners som rådgivare i transaktionen.

Bolagets Kapitalandelsbevis är upptagna till handel och är fritt överlåtbara på NDX Börsen under kortnamn ESTEA KAPBEVIS3, ISIN: SE0007131883.


För ytterligare information, vänligen kontakta
:
Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se
David Ekberg, vVD Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se
Leif Vang Hansen, Kommunikationschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”). Verksamheten är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar