Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) – Förvärvar två fastigheter i Norrtälje

Stockholm 16 november 2016 – Estea AB:s helägda dotterbolag Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ), (nedan kallat Bolaget), har förvärvat fastigheterna Orren 2 & 3 samt Förrådet 9 i Norrtälje.  

Bolaget tillträder fastigheterna den 16 november 2016 

-       Total uthyrningsbar yta uppgår till 4 733 kvm

-       Fastigheterna är uthyrda till verksamheter inom offentlig sektor

-       Beräknade årliga hyresintäkter uppgår till cirka 8,5 MSEK

Norrtälje är en starkt växande kommun i Stockholms Län med goda kommunikationer till Stockholm, befolkningsökning och låg arbetslöshet.

”Förvärvet av fastigheterna i Norrtälje kompletterar befintligt innehav i portföljen och vi är glada över att göra våra första förvärv i kommunen” säger David Ekberg, Transaktionschef Estea AB

Del av Bolagets kapitalisering har skett via emitterande Kapitalandelsbevis, vilka är upptagna till handel och är fritt överlåtbara på NDX Börsen under kortnamn ESTEA KAPBEVIS3, ISIN: SE0007131883.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se 

Leif Vang Hansen, Kommunikationschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se 

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”). Verksamheten är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar