Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) – Genomför kompletteringsförvärv i Gävle

Report this content

Stockholm 31 augusti 2016 – Estea AB:s helägda dotterbolag Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ), (nedan kallat Bolaget), har förvärvat fastigheten Hemlingby 71:4 i Gävle. Bolaget äger sedan tidigare även fastigheten Hemlingby 52:13 i samma område.  

Bolaget tillträder fastigheten den 31 augusti 2016 

-       Total uthyrningsbar yta uppgår till 3 855 kvm

-       Fastigheten är fullt uthyrd till Europeiska motor AB

-       Beräknade årliga hyresintäkter uppgår till ca 2,5 MSEK

Hemlingby Köpcentrum är en handelsplats intill Gävles södra infart ca 3 km från city och hit går flera bussar från stadskärnan. I området finns starka varumärken som Systembolaget, Jula, Biltema, Din Sko, ICA Maxi, Citygross med flera etablerade.

”Förvärvet av Hemlingby 71:4  passar väl in i den fastlagda strategi vi har för Bolaget, och kompletterar befintligt innehav i området.” säger David Ekberg, Transaktionschef Estea AB

Del av Bolagets kapitalisering har skett via emitterande Kapitalandelsbevis, vilka är upptagna till handel och är fritt överlåtbara på NDX Börsen under kortnamn ESTEA KAPBEVIS3, ISIN: SE0007131883.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

David Ekberg, Transaktionschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se 

Leif Vang Hansen, Kommunikationschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se 

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”). Verksamheten är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar:

Dokument & länkar