Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) – Kommuniké extra bolagstämma

Estea AB:s helägda dotterbolag Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ), fastställer under extra bolagsstämma ny sammansättning på styrelsen i Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ).

Stämman 8 juni 2016 beslöt att styrelsen skall bestå av 3 ordinarie ledamöter. För tiden intill nästa ordinarie stämma valdes till styrelseledamöter Jockum Beck-Friis, David Ekberg och Johan Eriksson. Beslutet grundar sig i tillståndspliktiga frågor i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”). Antalet ledamöter i moderbolaget Estea AB är oförändrade och består likt tidigare av styrelseledamöterna Jockum Beck-Friis, Johan Eriksson, David Ekberg, Johan Stern, Jan I Carlsson och Viveka Ekberg.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00

Leif Vang Hansen, Kommunikationschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se 

www.estea.se

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Esteas verksamhet, som är reglerad enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”), är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar