Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) – Tecknar nytt hyresavtal med Stockholms Läns Landsting i fastigheten Stockholm Möllan 1.

Stockholm 21 december 2018 – Estea AB:s helägda dotterbolag Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) (”Bolaget”) har genom dotterbolag tecknat ett nytt hyresavtal med Stockholms Läns Landsting, i fastigheten Möllan 1 i Stockholm. Hyresavtalet träder ikraft 2020-01-01 och omfattar en total yta om ca 1.700 kvm.

Hyresavtalet omfattar totalt ca 1.700 kvm.

-  Löptid 7 år

Totalt kontraktsvärde för hyresavtalets hela löptid beräknas uppgå till ca 31 Mkr.

Det nytecknade hyresavtalet innebär att Stockholms Läns Landsting förlägger ytterligare vårdmottagning i fastigheten och är en del i det pågående projektet att hyra ut samtliga vakanta lokaler till verksamheter inom vård- och omsorg och därmed ompositionera den tidigare kontorsfastigheten. Det nya kontraktet kommer innebära anpassningar och omdisponering av befintliga lokaler.

”Vi är glada över uthyrningen till landstinget, en stabil hyresgäst som vi har goda relationer till sedan tidigare. Vår förhoppning är att skapa ett kluster av liknande verksamheter i fastigheten och på sätt bidra till ökad attraktivitet för våra hyresgäster ”, säger Tony Andersson, Förvaltningschef på Estea AB.

CBRE har bistått Bolaget vid uthyrningen.

Bolagets Kapitalandelsbevis är upptagna till handel och är fritt överlåtbara på NDX Börsen under kortnamn ESTEA KAPBEVIS3, ISIN: SE0007131883.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se
David Ekberg, vVD Estea AB, tfn 08 679 05 00, david.ekberg@estea.se
Leif Vang Hansen, Kommunikationschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

Om Estea AB
Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”). Verksamheten är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar