Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) – Tilldelning emission VI

Report this content

Stockholm 23 oktober 2018 – Estea AB:s Alternativa Investeringsfond, Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) (”org.nr 559001-4105”) stänger sin sjätte emission av Kapitalandelbevis inom ramen för Kapitalandelslånet SE0007131883. Emissionen tillför fonden ca 68 670 000 sek i nytecknade Kapitalandelsbevis.

-       Tilldelning sker om ca 6 867 stycken nytecknade Kapitalandelsbevis

-       Emissionen av Kapitalandelsbevis tillför fonden ca 68 670 000 sek

-       Total emitterat kapital inom ramen för Kapitalandelslån är ca 495 980 000 sek

-       Likviddag för nytecknade Kapitalandelsbevis är den 26 oktober 2018

-       Planerad handelsstart på NDX är satt till den 31 oktober 2018

Kapitalandelsbevisen har mottagits bra av marknaden, trots lite allmän börsoro, vi är övertygade om att vi kan erbjuda ett attraktivt investeringsalternativ jämfört med traditionella aktier, obligationer eller preferensaktier. Räntan och den slutliga totalavkastningen på kapitalandelsbevisen är en direkt funktion av fastighetsportföljens löpande kassaflöden och eventuella värdetillväxt, varför vi hoppas kunna erbjuda ett placeringsalternativ som har låg korrelation mot såväl börsen som räntemarknaden ” säger Johan Eriksson, VD Estea AB.

I anslutning till framtagandet av Kapitalandelsbevisen har; Avanza Bank AB engagerats som finansiell rådgivare och emissionsinstitut, Wistrand Advokatbyrå i Stockholm KB har anlitats som legal rådgivare, EY är revisorer med Ingemar Rindstig som ansvarig revisor, Erik Penser Bankaktiebolag agerar likviditetsgarant på NDX och Intertrust Sweden AB företräder långivarkollektivet som Låneagent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se

Leif Vang Hansen, kommunikationschef Estea AB, tfn 0709-14 53 44, leif.hansen@estea.se

_________________________________________________________________________________

Om Estea AB

Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”). Verksamheten är fokuserad på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Affärsmodellen innebär att Estea AB genom förvaltningsuppdrag tillhandahåller teknisk, administrativ och finansiell förvaltning av fastigheter och fastighetsägande bolag. Bland investerare i de verksamhetsbolag som Estea förvaltar finns institutioner, stiftelser och privata investerare. Estea har varit verksamt sedan 2002.

Taggar:

Dokument & länkar