Eurocine Vaccines chef för forskning och utveckling slutar den 30 september 2019

Report this content

Eurocine Vaccines chef för forskning och utveckling Anna-Karin Maltais slutar sin anställning den 30 september 2019 på egen begäran. Uppsägningstiden ger bolaget kontinuitet under utvärdering och selektering av vaccinkandidater. Rekryteringen av ny medarbetare har inletts.

Under uppsägningstiden om sex månader kommer Anna-Karin Maltais att fortsätta leda utvärderingen av de nya vaccinkandidaterna och även bidra till selekteringen av den eller de vaccinkandidater som bolaget kommer att utveckla vidare.

- Jag är övertygad om att Endocine™ kan bidra till säkra och effektiva vacciner och ser fram emot att delta i den första utvärderingen av vaccinkandidater innan jag slutar, säger Anna-Karin Maltais.

- Jag vill tacka Anna-Karin för hennes goda insatser under tiden som bolagets FoU-chef, säger bolagets VD Hans Arwidsson. När hon nu, efter 8 år i bolaget har beslutat sig för att anta ledarutmaningar i en ny roll, vill jag önska henne ett varmt lycka till.

- Uppsägningstiden ger oss goda möjligheter att rekrytera en ny medarbetare med rätt bakgrund för bolagets fortsatta utveckling enligt den nya strategin, avslutar Hans Arwidsson.

Rekryteringen av ny medarbetare har inletts.

Denna information är sådan information som Eurocine Vaccines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april 2019.

Hans Arwidsson
VD, Eurocine Vaccines AB
hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com
+46 70 634 0171

Eurocine Vaccines är ett adjuvansbolag som använder sin egen teknologiplattform för att utveckla vacciner som senare licensieras till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Företagets adjuvansteknologi Endocine™, som är en viktig beståndsdel i vaccinerna, kan också utlicensieras till andra företag för utveckling inom särskilda indikationer.

Bolagets mål för verksamheten under det första halvåret 2019 är att identifiera och utvärdera 3–4 vaccinkandidater som representerar 2–4 terapeutiska områden samt att selektera 1–2 av dessa vaccinkandidater som lämpliga för fortsatt utveckling.

Eurocine Vaccines är listat på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar