Dela

Kontakt

Citat

Vi är mycket glada att idag ha slutit ett avtal med Artemis Bioservices som rankats högst i vår noggranna urvalsprocess. Artemis Bioservices unika kombination av specialistkunskap inom prekliniska HSV-2-modeller, vetenskaplig expertis och utmärkta referenser gör dem till vår föredragna partner i utvecklingen av ett terapeutiskt HSV-2 vaccin.
Karl Ljungberg, chef för preklinisk utveckling på Eurocine Vaccines
Vi är glada över att kunna lägga Artemis Bioservices till vårt nätverk av partners och ser fram emot ett framgångsrikt och givande samarbete.
Karl Ljungberg, chef för preklinisk utveckling på Eurocine Vaccines
Vårt samarbete med Artemis Bioservices är ett viktigt steg i att stärka och förbereda våra prekliniska studier för HSV-2-vaccinet.
Hans Arwidsson, VD
Genom detta partnerskap säkerställer vi tillgång till värdefull expertis och erfarenhet, vilket är avgörande för att våra kommande studier ska hålla högsta möjliga kvalitet och där vi skapar ett robust vetenskapligt underlag för vårt HSV-2-vaccin.
Hans Arwidsson, VD
För att påskynda utvecklingen av vår HSV-2-vaccinkandidat genomför vi nu en emission. Tidigare resultat har bekräftat en god tolerans och kraftfulla T-cells- och antikroppssvar. De planerade prekliniska studierna inom mRNA-inriktningen kommer att bygga vidare på dessa lovande resultat och fördjupa vår förståelse för immunsvarets potential att kontrollera HSV-2-infektion.
VD Hans Arwidsson
Vårt mål är att utöka vår kunskap och studera effekten i den etablerade djurmodellen, HSV-2-smittade marsvin, vilket kommer att vara värdefullt inför kommande utvecklingssteg i kliniska studier på HSV-smittade patienter.
VD Hans Arwidsson
Vi stärker nu patentskyddet ytterligare för den terapeutiska vaccinkandidaten mot HSV-2. Den strategiska inriktningen, att prioritera vår HSV-2-vaccinkandidat, kommer att möjliggöra snabbare framsteg i vaccinutvecklingen.
Hans Arwidsson, VD
Att stärka patentskyddet är en viktig del av vår process att utveckla ett helt nytt vaccin för HSV-2, en indikation som saknar effektiva terapier.
Dr. Karl Ljungberg, chef för pre-klinisk utveckling
De resultat som ligger till grund för våra nya patentansökningar är lovande och vi ser med tillförsikt fram emot besked från patentmyndigheterna.
Dr. Karl Ljungberg, chef för pre-klinisk utveckling
Vi är fullt engagerade i att skapa det starkast möjliga patentskyddet för vårt prioriterade vaccinprogram inom HSV-2. Genom att stärka patentskyddet ytterligare för HSV-2-programmet, ökar vi försäljningspotentialen för en väldokumenterad framtida produkt.
VD Hans Arwidsson
Vi ser nu fram emot ett nära samarbete med vårt team av experter och rådgivare för att framgångsrikt driva de nya patentansökningarna framåt på viktiga marknader.
VD Hans Arwidsson
Efter en omfattande strategisk översyn har vi beslutat att inrikta våra resurser på att driva utvecklingen av den terapeutiska vaccinkandidaten mot HSV-2 och temporärt avbryta våra egna investeringar i klamydiavaccinkandidaten.
VD Hans Arwidsson
De lovande resultaten från vår HSV-2 vaccinkandidat har övertygat oss om dess betydande marknadspotential och genom att fokusera på HSV-2-vaccinprojektet kommer vi kunna ägna mer tid och resurser åt att påskynda utvecklingen, vilket ökar möjligheterna till framgång.
VD Hans Arwidsson
Vi är mycket glada över att ha blivit utvalda till Mercks lokala europeiska bidragsprogram och sponsring, bidraget bidrar till vårt fortsatta arbete med utvecklingen av våra innovativa vaccinkandidater.
VD Hans Arwidsson
...vår portfölj kommer bestå av två vaccinkandidater mot de två vanligaste sexuellt överförbara sjukdomarna, båda baserade på mRNA-teknologin, vilket ger oss goda möjligheter att uppnå synergieffekter.
VD Hans Arwidsson
Jag är verkligen hedrad över att ha blivit inbjuden av Dr. Martinez Bravo att föreläsa om DNA- och RNA-vacciner vid ett så prestigefyllt universitet.
Dr. Karl Ljungberg, chef för preklinisk utveckling på Eurocine Vaccines
Det var ett nöje att få dela med mig av min expertis inom vaccinologi med unga och begåvade blivande forskare, och jag hoppas att några av dem kanske blev inspirerade att satsa på en karriär inom vaccinutveckling.
Dr. Karl Ljungberg, chef för preklinisk utveckling på Eurocine Vaccines
Det är givetvis glädjande att vår chef för preklinisk utveckling har blivit inbjuden att föreläsa vid ett så högt rankat universitet som UCL School of Pharmacy eftersom det visar att Eurocine Vaccines ligger i framkant inom vaccinutveckling och att vår interna kompetens är eftersökt i den akademiska världen.
Dr. Hans Arwidsson, VD för Eurocine Vaccines
mRNA-baserade vacciner har visat stor klinisk potential att driva både antikroppar och T-celler, vilket är precis det vi eftersträvar med vårt klamydiavaccin. Dessutom ser vi goda möjligheter att uppnå synergieffekter mellan våra portföljprojekt som använder sig av samma plattformsteknologi.
Dr. Karl Ljungberg, chef för preklinisk utveckling, Eurocine Vaccines
Jag är överväldigad av dessa resultat.
Dr. Karl Ljungberg, chef för preklinisk utveckling på Eurocine Vaccines
T-cellssvaren som vi rapporterar här är i linje med dem som kan påvisas efter tillfrisknande från en infektion, och är fokuserade på en del av HSV-2-viruset som är viktig för att uppnå immunologisk kontroll av viruset.
Dr. Karl Ljungberg, chef för preklinisk utveckling på Eurocine Vaccines
Jag vill passa på att tacka alla som har valt att investera i Eurocine Vaccines. Kapitaltillskottet gör det möjligt för oss att bibehålla det höga tempot i utvecklingen av vår vaccinkandidat mot klamydia och fortsätta med den första prekliniska studien med vaccinkandidaten mot Herpes simplexvirus typ 2, HSV-2, som nyligen inletts.
VD Hans Arwidsson
Nu har vi ett spännande år framför oss med utveckling av två mycket lovande vaccinkandidater, båda med imponerande marknadspotential. Tillsammans med teamet ser jag fram emot en höst och vinter där vi kommer att arbeta vidare med utvecklingen av vaccinkandidaten mot klamydia och inleda de första prekliniska studierna med vaccinkandidaten mot HSV-2.
VD Hans Arwidsson
Jag är också stolt över att Flerie Invest ökade sitt innehav i Eurocine Vaccines ytterligare under andra kvartalet 2022 och fortsätter att långsiktigt stötta Bolaget. Det visar en stark tilltro på vår vaccinportfölj och Flerie Invests gedigna bakgrund inom life science-sektorn stärker Eurocine ytterligare. I den förestående emissionen investerar Flerie Invest sin pro rata andel av kapitalet och garanterar utöver detta även cirka 33,6 procent av emissionsvolymen i form av en toppgaranti.
VD Hans Arwidsson
Avslutningsvis vill jag tacka alla aktieägare för ert fortsatta förtroende. Varmt välkommen att investera i Eurocine Vaccines!
VD Hans Arwidsson
Patent med ett kommersiellt relevant skydd utgör en avgörande del av vårt arbete när det gäller att ta in nya kandidater. HSV-2-vaccinkandidaten är inget undantag, där patent idag är godkända eller under granskning för stora marknader världen över.
VD Hans Arwidsson
Vi kan se tillbaka på ett intensivt och utvecklande räkenskapsår 2021/2022 för Eurocine Vaccines. Senaste tidens utveckling av vår innovativa vaccinkandidatportfölj gör att jag är övertygad om att vi står väl positionerade för att förbättra livskvalitén och minska lidandet för miljontals patienter, en ambitiös målsättning som vi nu arbetar vidare med in i det nya räkenskapsåret.
VD Hans Arwidsson
Arbetet med klamydiavaccinkandidaten fortlöper och vi förbereder oss för att producera studieprodukter till vår kommande toxikologiska studie samt utforma den kliniska fas I-studien i större detalj.
VD Hans Arwidsson
Vår nyligen utvidgade portfölj gör att vi står inför en intensiv höst med planering och utvärdering av HSV-2-kandidaten genom prekliniska studier, som bland annat ska ligga till grund för beslut om vilken teknik som ska användas för den fortsatta utvecklingen – protein eller mRNA.
VD Hans Arwidsson
Vi är mycket glada att kunna utöka vår portfölj med ytterligare en lovande vaccinkandidat som kan möjliggöra förbättrad livskvalitet och minskat lidande för miljontals patienter. Under de närmaste åren kommer vi att arbeta intensivt och målmedvetet mot detta mål.
Karl Ljungberg, Chef för Preklinisk Utveckling
Jag är mycket nöjd med att vi har adderat denna lovande kandidat till vår portfölj, särskilt med tanke på den imponerande vetenskapliga utvecklingen av det terapeutiska vaccinet som Redbiotec hittills har gjort.
VD Hans Arwidsson
Kandidaten är helt i linje med vår portföljstrategi.
VD Hans Arwidsson
Vi är mycket nöjda med att ha engagerat Eurocine Vaccines för att ta nästa steg framåt och utveckla våra HSV-2-kandidater från innovation till en potentiell blockbuster. Eurocine Vaccines har visat sig vara en av få vaccinexperter som är engagerade, hängivna och kapabla att göra just detta.
Christian Schaub, medgrundare och VD för Redbiotec
Vad fokuserar vi på just nu? Det är framför allt två saker - det är vår huvudvaccinkandidat mot klamydia, där vi är på väg in i toxikologisk studie, som är en förberedelse för det kliniska programmet som kommer att inledas första halvåret nästa år. Sen jobbar framför allt jag själv väldigt mycket med att bygga upp portföljen med ytterligare kandidater.
VD Hans Arwidsson
Eurocine Vaccines bygger en stark portfölj av vaccinkandidater i olika faser, vilka besitter stor patientnytta.
VD Hans Arwidsson
Föreliggande optionsinlösen ger oss möjlighet att nå ytterligare framsteg med vaccinportföljen och avancera vaccinkandidaten mot klamydia.
VD Hans Arwidsson
Närliggande målsättningar för klamydiavaccinkandidaten inkluderar uppskalning och tillverkning av studieprodukt och genomförande av toxikologisk studie inför planerad start av klinisk studie under H1 2023.
VD Hans Arwidsson
Det är ett klockrent exempel på när man ska förebygga snarare än behandla. Där kommer vaccinet in.
Hans Arwidsson, VD för Eurocine Vaccines
Behovet av moderna och effektiva vacciner är stort, inte minst för en så globalt utbredd infektion som klamydia. Slutet av 2021 har inneburit fortsatt utveckling för vår klamydiavaccinkandidat, vilket givetvis motiverar oss i det fortsatta arbetet med att ta fram ett förebyggande vaccin mot klamydiainfektion.
Hans Arwidsson, VD för Eurocine Vaccines
Vi ser stor potential i det värde som Eurocine Vaccines skapar, med sin klamydiavaccinkandidat och vaccinportfölj under utveckling, vilket är väl i linje med Flerie Invests investeringsstrategi. Tillsammans bidrar vi till att avancera utvecklingen av medicinska innovationer som möter viktiga patientbehov.
Thomas Eldered, VD Flerie Invest
Det finns ett starkt behov av ett säkert och effektivt klamydiavaccin och likviden från TO 4 ger oss möjlighet att driva utvecklingen av klamydiavaccinkandidaten och portföljen mot flera närliggande målsättningar. Flerie Invests gedigna bakgrund inom life science-sektorn stärker Eurocine Vaccines ytterligare.
Hans Arwidsson, VD Eurocine Vaccines
Det är oerhört tillfredställande att arbeta med ett så potent vaccin och att vi kan generera just den typ av immunrespons som bedöms viktig för att skydda mot klamydia.
Karl Ljungberg, chef för preklinisk utveckling
Det är helt i linje med vår strategi att aktivt söka efter ytterligare möjligheter för att på ett innovativt sätt skapa mervärden baserat på våra investeringar.
Dr Karl Ljungberg, chef för preklinisk utveckling
Även om marknadspotentialen är mindre för ett diagnostiskt verktyg än för ett vaccin, handlar det om hur vi på bästa sätt kan bidra till modern hälso- och sjukvård baserat på vår forskning och utveckling.
Dr Karl Ljungberg, chef för preklinisk utveckling
Vi är naturligtvis glada över att ha lyckats säkerställa tillräcklig finansiering för att förbereda oss inför starten av den första kliniska studien med vår vaccinkandidat mot klamydia, vilken vi planerar kunna inleda under Q4 2022.
Hans Arwidsson, VD
Nu pågår också ett intensivt affärsutvecklingsarbete där vi förbereder potentiella partners för klamydiavaccinkandidaten, men också fortsätter arbetet med att identifiera och utvärdera ytterligare vaccinkandidater till vår portfölj – viktiga steg i vår fortsatta utveckling.
Hans Arwidsson, VD
Jag ser nu fram emot att driva Eurocine Vaccines framåt och arbeta hårt för att uppnå både nära förestående och långsiktiga målsättningar. Självklart kommer vi att löpande uppdatera våra aktieägare och marknaden om utvecklingen. Jag vill passa på att tacka samtliga som valde att teckna i företrädesemissionen.
Hans Arwidsson, VD
Vår strategi är att vara ute i god tid för att kunna parera osäkerheter så långt som möjligt. Den rådande pandemin, som har hindrat många kliniska studier att genomföras som planerat, har försvårat läkemedelsutveckling. Samtidigt ser myndigheter över sina processer för att underlätta för ansökningar och godkännanden. Allt detta öppnar möjligheter för hur och var en studie kan utformas och genomföras för att passa vår kandidat optimalt. Möjligheter som vi tidigt ska ta tillvara.
Dr. Hans Arwidsson, VD Eurocine Vaccines
Det är spännande tider för oss när både protein- och mRNA-baserade vacciner kan bli kombinerade i vår portfölj, vilket visar vår djupa och breda erfarenhet.
Dr. Hans Arwidsson, VD Eurocine Vaccines
Att vaccin är en viktig del av vår nutida och framtida sjukvård är det pågående globala vaccineringsprogrammet mot COVID-19 ett uppenbart exempel på. Vaccinering är en mycket effektiv metod för att förebygga och skydda mot infektionssjukdomar.
Hans Arwidsson, VD och styrelseledamot
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp